Mobile autoværn skal øge sikkerheden ved ulykker på Storebæltsbroen

Fire mobile autoværn skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen, først og fremmest i forbindelse med ulykker. Med de mobile autoværn vil trafikken hurtigt kunne ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen. I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane. Med de mobile autoværn kan det gøres på ca. 30 minutter.

Storebæltsforbindelsen er en af de mest vitale strækninger i Danmark, og den bliver nu opgraderet med en omfattende sikkerhedspakke, der er baseret på den nyeste teknologi på området.

Den første del af arbejdet omfatter opsætning af mobile autoværn flere steder på broen, så trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen.

”Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille. De mobile autoværn er derfor en løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning”, siger Finn Raun Gottfredsen, der er projektchef i A/S Storebælt.

Trafik kan fremover flyttes hurtigt

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane. Med de mobile autoværn kan det gøres på ca. 30 minutter.

De nye autoværn skal ikke kun anvendes ved uheld. Ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet er trafikfrit. Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt.

Der opsættes i alt fire mobile autoværn ved Knudshoved, Sprogø Vest, Sprogø Øst samt ved betalingsanlægget. Frem mod midten af juni arbejdes der på at få fundamenter på plads til de mobile autoværn. De nye mobile autoværn forventes leveret sidst på året og vil være klar til at tage i brug på Storebælt til næste år.

Opgraderer skiltning og trafikovervågning

Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører A/S Storebælt en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen. Der kommer skilteportaler op på øst- og vestbro, som bl.a. kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Her opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

Desuden sker der på lidt længere sigt en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari, spøgelsesbilister m.v.

Den yderligere opgradering af teknologi med opsætning af særlige kameraer og andet teknisk udstyr ventes klar til at blive taget i brug i 2022.

Annonce