Redningskorps Danmark taber endnu en sag i klagenævn

For tredje gang har Redningskorps Danmark tabt en sag i Klagenævnet for Udbud. I den seneste sag havde Redningskorps Danmark klaget over Ikast-Brande Kommunes udbud af brandslukningen, der var den første brandslukningskontrakt, som redningskorpset bød på. Falck vandt udbuddet, men Redningskorps Danmark klagede over, at Ikast-Brande Kommune havde accepteret Falcks tilbud, selv om det ifølge klagen var afleveret det forkerte sted, havde inddraget optioner i strid med udbudsmaterialet og ikke var det økonomisk mest fordelagtige. Men Klagenævnet gav ikke Redningskorps Danmark medhold i et eneste af klagepunkterne.

Brandslukningen i Ikast-Brande Kommune blev sendt i udbud i 2011, og for første gang i mange år var der to private firmaer, som konkurrerede om opgaven. Kommunen fik således tilbud fra både Falck og Redningskorps Danmark (der dengang hed Vejpatruljen). Kommunen besluttede at indgå kontrakt med Falck, og det er den beslutning, som Redningskorps Danmark har indbragt for Klagenævnet for Udbud.

Det fremgår af Klagenævnet for Udbuds afgørelse i sagen, at klagenævnet har haft vanskeligt ved at forstå klagen fra Redningskorps Danmark, men klagenævnet er nået frem til, at redningskorpset har haft tre klagepunkter.

Ifølge det første klagepunkt handlede Ikast-Brande Kommune i strid med reglerne, fordi kommunen accepterede Falcks tilbud, selv om det ikke var blevet indleveret på rådhuset, således som det var krævet i udbudsmaterialet. Imidlertid viser afleveringskvitteringer, at Falck faktisk afleverede sit tilbud på rådhuset – godt en time før Redningskorps Danmark afleverede sit tilbud samme sted. Begge tilbud blev afleveret en dag senere end oprindeligt krævet, men det havde Ikast-Brande Kommune accepteret.

Det andet klagepunkt handlede om, at Ikast-Brande Kommune inddragede optioner i sin vurdering af Falcks tilbud, selv om der ikke i udbudsmaterialet var omtale af optioner. Men her slår klagenævnet fast, at der ikke er noget i udbudsmaterialet, som udelukker kommunen fra at tage hensyn til optioner.

Endelig havde Redningskorps Danmark klaget over, at Falck fik kontrakten, selv om Falcks tilbud ifølge klagen ikke var det økonomisk mest fordelagtige. Men klagenævnet har afvist at tage stilling til den del af klagen, fordi klagenævnet har en fast praksis om, at man ikke kan blande sig i et skøn over, hvilket tilbud, som samlet set er mest fordelagtigt.

Sidste år tabte Redningskorps Danmark to andre sager i Klagenævnet for Udbud. I den ene sag klagede redningskorpset over Rigspolitiets udbud af politiets autohjælps- og transportopgaver, mens den anden sag vedrørte udbuddet af en specialambulanceordning i Region Midtjylland.

Annonce