SOS Dansk Autohjælp klarede sig godt igennem pandemiens første år

COVID-19-pandemien kunne mærkes hos SOS Dansk Autohjælp, der i 2020 fik en nedgang i omsætningen fra 444 mio. kr. til 425 mio. kr. Men overskuddet steg fra 10 mio. kr. til 23 mio. kr. takket være en kraftig reduktion af omkostningerne. Moderselskabet er dog hårdt ramt af den fejlslagne kontrakt på COVID-19-kviktest, som vil få ”markant negativ indflydelse” på regnskabet i år.

På samme vis som hos Redning Danmark lyder meldingen fra SOS Dansk Autohjælp, at autohjælpsmarkedet er ”yderst konkurrencepræget”. Men SOS Dansk Autohjælp har alligevel fået nye kunder og øget markedsandelen. Omsætningen er dog faldet fra 444 mio. kr. i 2019 til 425 mio. kr. i 2020, hvilket selskabet især tilskriver, at pandemien har reduceret de internationale aktiviteter.

Trods den faldende omsætning, har SOS Dansk Autohjælp haft en markant stigning i overskuddet før skat, der er gået fra 9,7 mio. kr. i 2019 til 23 mio. kr. i 2020. Det skyldes, at selskabet har haft held til at reducere omkostningerne kraftigt. Assistanceomkostningerne er faldet fra 295 mio. kr. til 283 mio. kr., mens personaleomkostningerne er faldet fra 96 mio. kr. til 88 mio. kr. – og antallet af medarbejdere er reduceret fra 189 til 166. Herudover er regnskabet præget af, at selskabets konsulentomkostninger er reduceret fra 14 mio. kr. til 6 mio. kr. Og så er der modtaget 3 mio. kr. i COVID-19-lønkompensation.

Venter yderligere tilgang af kunder

For 2021 forventer SOS Dansk Autohjælp et højere aktivitetsniveau som følge af tilgang af nye kunder samt en forventning om mere normale internationale aktiviteter under sommerens højsæson. Ligeledes forventes en fortsat effektivisering af selskabets drift, herunder en optimering af stationsnetværket.

Selskabet forventer et overskud, der ligger under 2020-niveauet, hvilket primært skyldes et generelt faldende marked for private vejhjælpsabonnementer.

Moderselskab ramt af kviktest-problemer

SOS Dansk Autohjælp indgår i SOS International-koncernen. Koncernen som helhed er hårdere ramt af COVID-19-pandemien, ikke mindst fordi assistance til ferierejsende er et af koncernens kerneområder. SOS Internationals samlede omsætning faldt fra 2,8 mia. kr. i 2019 til 2 mia. kr. i 2020, og året endte med et underskud før skat på 107 mio. kr. Ejerne måtte derfor indskyde 199 mio. kr. i ny kapital.

SOS International mistede i februar 2021 en netop opstartet kontrakt med fire af de danske regioner om levering af COVID-19-kviktest. Det skete efter massive problemer hos SOS Internationals underleverandør. Her ender SOS International formentlig med at skulle betale regionernes ekstraudgifter til de nye leverandører, herunder Falck, og selskabet varsler, at det kan få en ”markant negativ indflydelse” på regnskabet for 2021.

Annonce