Borgmester vil have Beredskabsstyrelsen flyttet til Vordingborg

Senest til oktober vil regeringen fremlægge en plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Og hvis det står til Vordingborgs borgmester, så vil planen indebære, at Beredskabsstyrelsen flytter sit hovedsæde fra Birkerød til Vordingborg Kaserne, hvor der ifølge borgmesteren vil være synergieffekter i forhold til Hjemmeværnskommandoen.

Borgmester Knud Larsen (V) fra Vordingborg Kommune har sendt et brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen – der er ansvarlig for planlægningen af den kommende udflytning af statslige arbejdspladser – og flere andre ministre og folketingsmedlemmer. I brevet gør han sig på Vordingborg Kommunes vegne blandt andet til talsmand for, at Beredskabsstyrelsen flyttes til Vordingborg.

I brevet henviser Knud Larsen til, at Hjemmeværnskommandoen for kort tid siden flyttede fra København til Vordingborg Kaserne, og dermed vil der være gode muligheder samtænke det samlede beredskab ved at flytte Beredskabsstyrelsen til kasernen. Borgmesteren peger på, at både bygninger, udstyr og øvelsesfaciliteter vil kunne udnyttes bedre, hvis også Beredskabsstyrelsen slår sig ned i Vordingborg.

Annonce