Brandfolk er omfattet af regeringens nye respektpakke

”Det er uacceptabelt, at politibetjente, brandmænd, sygeplejersker og andre af fællesskabets repræsentanter bliver udsat for vold, trusler eller skældsord”. Det sagde justitsminister Søren Pind, da han onsdag præsenterede regeringens såkaldte respektpakke. Pakken indeholder 16 initiativer, der alle har fokus på at styrke respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Det er de borgerlige partier, som er blevet enige om de 16 initiativer i respektpakken.

”Forudsætningen for at Danmark er et trygt og velfungerende land er, at vi har respekt for hinanden, for det offentlige rum og for de institutioner og mennesker, som repræsenterer det fælles. Derfor strammer regeringen og de borgerlige partier nu kursen over for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste”, siger justitsminister Søren Pind.

Et af initiativerne er skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Straffen skal således skærpes i sager, hvor der udøves vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden, ved at lægge en tredjedel oven i det nuværende strafniveau.

Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal endvidere udvides til også at omfatte indirekte trusler, f.eks. trusler fremsat gennem tredjemand såsom en kollega eller et familiemedlem, på internettet, på sociale medier eller i pressen.

Justitsministeren vil desuden bede anklagemyndigheden om at have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder, der kan koste dem deres job. Samtidig skal straffen for fornærmelig tiltale af personer i offentlig tjeneste skærpes, så udgangspunktet fremover bliver en bødestraf på mindst 5.000 kr. mod i dag 3.000 kr.

Annonce