Brandfolk får lov til at beholde uniformer

Google Maps
Sorø brandstation.

Brandfolkene i Sorø får alligevel lov til at bære deres paradeuniformer ved f.eks. kvartalsspisninger, interne fester, bryllupper og begravelser – men stadig ikke ved den traditionelle nytårsparade. Det har Vestsjællands Brandvæsen besluttet. Fremover er det dog den lokale brandmandsforening, som skal betale for uniformer til nye brandfolk.

I Vestsjællands Brandvæsen har det kun være brandfolkene i Sorø og Odsherred, som havde paradeuniformer, og i forbindelse med en større sparerunde besluttede brandvæsenet, at der fremover ikke skulle udleveres paradeuniformer i brandvæsenet. Samtidig fik brandfolkene lov til at beholde de allerede udleverede uniformer, men med besked om, at de ikke måtte bruges ved brandvæsenets arrangementer.

Efter protester fra brandfolkene har Vestsjællands Brandvæsens ledelse imidlertid skiftet mening, skriver Dagbladet Ringsted. Brandfolkene i Sorø har således fået en aftale om, at de må bruge uniformerne ved arrangementer i den lokale brandmandsforenings regi – og at brandmandsforeningen også kan give nye brandfolk paradeuniformer, blot de selv finansierer dem.

”Vi fik forklaret, hvorfor uniformen er så vigtig for os, og vi føler, der blev lyttet til os. Vi havde en god dialog med ledelsen, og det betyder nu, at vi kan bære uniformen til alle arrangementer under Sorø Brandmandsforening”, siger tillidsmand Peter Nygaard, der selv er deltidsbrandmand i Sorø. Han beklager dog, at uniformen fortsat ikke kan anvendes ved nytårsparaden:

”Det er vi da ærgerlige over, men ellers er vi rigtige glade for, at vi kan beholde vores uniform”, siger tillidsmanden til Dagbladet Ringsted.

En paradeuniform koster ca. 2.500 kr., men selv om udgangspunktet altså nu er, at det er brandmandsforeningen, som skal betale regningen for nye brandfolk, så er borgmester Gert Jørgensen ikke afvisende overfor, at der kan gives et økonomisk tilskud.

”Jeg vil se med positive øjne på det i forhold til at støtte formålet, hvis det sker i forbindelse med ansættelse af en ny brandmand”, siger Gert Jørgensen, der også sidder i beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen.

Annonce