Beredskabsstyrelsen: Københavns Brandvæsen skjulte oplysninger om oversvømmelser

Beredskabsstyrelsens forbindelsesofficer blev holdt ude af beslutningerne, opgaver blev holdt skjult, pumpekapaciteten blev ikke udnyttet og styrelsen kunne ikke komme i dialog med Københavns Brandvæsen. Så hård er kritikken mod Københavns Brandvæsen i et internt notat fra Beredskabsstyrelsens direktion, hvor indsatsen efter oversvømmelserne i august beskrives.

Det er Berlingske, der i dag kan omtale et internt notat, som Beredskabsstyrelsen i september sendte til Forsvarsministeriet. I notatet retter Beredskabsstyrelsen en hård kritik mod Københavns Brandvæsens håndtering af indsatsen efter oversvømmelserne den 31. august 2014.

Intet fælles situationsbillede

Beredskabsstyrelsen havde en forbindelsesofficer til stede hos Københavns Brandvæsen under indsatserne. Men ifølge notatet skjulte brandvæsenet oplysninger for forbindelsesofficeren. Københavns Brandvæsen undlod således af etablere et fælles situationsbillede, og folkene, der skulle styre indsatsen, havde derfor ikke overblik over indsatssteder eller oversvømmede områder.

Københavns Brandvæsens operative stab havde kun indrettet sig med en whiteboard-tavle, hvor der om morgenen blot stod oplistet pumpeopgaverne i Tivoli, Vestre Fængsel og Hellerup Station. Den blokerede Lyngbyvej og den oversvømmede metrostation i Sundby, hvor Københavns Brandvæsen tidligere er blevet kritiseret for ikke at anvende Beredskabsstyrelsens pumper, var ikke nævnt.

Forbindelsesofficerer blev ikke involveret

Berlingske skriver, at Beredskabsstyrelsens forbindelsesofficerer ifølge notatet ikke blev involveret i prioriteringen af opgaverne. De hørte ikke noget om fyldte kloakker, og når Københavns Brandvæsens operative chef skulle træffe beslutninger om indsatsen, forlod han operationsrummet sammen med to-tre af sine kollegaer. Først klokken 13.30, ti timer efter skybruddet, kunne Beredskabsstyrelsen danne sig overblik over oversvømmelserne. På tre af de oversvømmede områder blev Beredskabsstyrelsen først indsat efter klokken 13, og på Lyngbyvejen blev Beredskabsstyrelsen først indsat ti timer efter, at den lokale beredskabsstab var nedsat. Ifølge notatet fik Beredskabsstyrelsen besked på, at tømning af Lyngbyvejen ikke var en prioriteret opgave.

”Indsatsen var… generelt præget af manglende udnyttelse af ledig statslig pumpekapacitet og en manglende mulighed for at komme i dialog om de operative muligheder for at løse opgaverne hurtigst muligt”, skriver Beredskabsstyrelsens direktion ifølge Berlingske i notatet.

Brandvæsen: Vi kender byen

Københavns Brandvæsen har tidligere afvist en tilsvarende kritik fra Centralforeningen for Stampersonel, der ifølge beredskabschef, Jacob Vedsted Andersen åbenlyst ikke havde faglig indsigt i indsatsen.

”Vi kender byen og de komplekse forhold, der gør sig gældende. Beredskabsstyrelsens forbindelsesofficerer blev inddraget i det omfang, det var nødvendigt for deres opgaveløsning. Brandvæsenet havde tæt kontakt til eksperter fra HOFOR og teknik- og miljøforvaltningen, der alt andet lige er eksperterne på de københavnske afledningsforhold”, hedder det nu i et skriftligt svar fra Københavns Brandvæsen.

Annonce