Brandstation i Hårlev får flere opgaver

Stevns Kommunes nye risikobaserede dimensionering er blevet vedtaget af byrådet, og der er i store træk tale om et uændret serviceniveau i forhold til den hidtidige dimensioneringsplan fra 2007. Problemer med responstiden betyder dog, at brandstationen i Hårlev skal stå for både brandslukning, indsats ved uheld med farlige stoffer og frigørelse af fastklemte i den nordlige del af kommunen. Hidtil har det frivillige beredskab i Store Heddinge varetaget frigørelsesopgaven i hele kommunen. Desuden skal der investeres 2,3 mio. kr. i nyt materiel.

Beredskabet i Stevns Kommune – Stevns Brandvæsen – består af brandstationer i Store Heddinge og Hårlev, som drives af Falck, samt et frivilligt beredskab i Store Heddinge, der varetager frigørelse, klinte- og søredning samt supplerende vandforsyning til brandslukning i hele kommunen. Brandslukningen skal indenfor kort tid i udbud, da den nuværende kontrakt med Falck udløber ved årets udgang.

Servicemålet for beredskabets udrykninger er, at 95 % af udrykningerne skal være fremme inden for 10, 15 eller 20 minutter afhængigt af området. Og netop dette servicemål fører til, at brandstationen i Hårlev overtager frigørelsesopgaven i den nordlige del af kommunen, da udrykningsstatistikkerne viser, at det frivillige beredskab fra Store Heddinge ikke i alle tilfælde kan overholde servicemålet i den nordvestlige del af dækningsområdet. Afgangstiden fastholdes på 5 minutter for alle stationer.

Dimensioneringsplanen indeholder også et oplæg til investeringer i nyt materiel. Det foreslås her, at der investeres 1,7 mio. kr. i en ny autosprøjte og nyt frigørelsesværktøj til det frivillige beredskab, samt at en indsatsledervogn og en mandskabsvogn udskiftes. I alt er der tale om investeringer på 2,3 mio. kr.  Herudover er der allerede investeret i et nyt udkaldssystem for de frivillige, hvor der er mulighed for tilbagesvar på pagerne. Det er sket ud fra et ønske om at kunne tilkalde de frivillige hurtigere end i dag, hvor det er indsatslederen, som kalder mandskabet ud manuelt. Det nye system indebærer, at første mand på stationen på en skærm kan se, om der kommer det rette personale – og om fornødent kan aktivere udkaldssystemet igen. Derved sparer man flere minutter i forhold til det hidtidige system.

Processen med udarbejdelse af den nye dimensioneringsplan har i øvrigt været tidskrævende for Stevns Brandvæsen, da man i modsætning til de fleste andre kommuner ikke har anvendt ekstern konsulentbistand. Beredskabschefen har derfor selv haft ansvaret for udarbejdelsen af materialet, og opgaven er blevet besværliggjort af, at dokumentationen for brandvæsenets aktiviteter har været af svingende kvalitet i perioden fra 2007 til 2011.

Annonce