Brandstation totalrenoveres efter skimmelsvamp-angreb

Google Maps
Brandstationen i Jyllinge. Arkivfoto

Hovedbygningen på brandstationen i Jyllinge skal renoveres for 2,8 mio. kr., efter at der er konstateret skimmelsvamp i bygningen. Pengene til projektet findes blandt andet ved at en planlagt udbygning af Roskilde Brandvæsens hovedstation ændres, så der i stedet for en ny garagebygning opføres carporte.

Det var brandfolkene på Roskilde Brandvæsens station i Jyllinge, som sidste år klagede over dårligt indeklima på brandstationen. Det førte til, at der blev taget kontakt til Teknologisk Institut, som undersøgte bygningen for skimmelsvamp. Undersøgelsen viste kraftig vækst af skimmelsvamp, som stammer fra opfugtede konstruktioner.

Bygningen, der rummer stationens mandskabsfaciliteter, blev i slutningen af 2011 rømmet, og faciliteterne blev flyttet til pavilloner, der er opsat på grunden.

Et rådgivende ingeniørfirma har efterfølgende vurderet, at der skal ske en renovering og delvis nybygning af brandstationen for at afhjælpe skimmelangrebet, og et overslag viser, at det vil koste 2,8 mio. kr.

Roskilde Kommune har allerede afsat 1,5 mio. kr. til renovering efter skimmelsvamp, og af de resterende 1,3 mio. kr. hentes 800.000 kr. i kommunekassen, 200.000 kr. finansierer Roskilde Brandvæsen selv, og de sidste 300.000 kr. hentes fra kommunens driftsbudget.

De 800.000 kr., som i 2013 hentes fra kommunekassen, har Roskilde Brandvæsen imidlertid selv sparet i år, da en planlagt udbygning af brandstationen i Roskilde er blevet ændret. Brandvæsenet fik i 2011 lov til at bruge 2,5 mio. kr. til en ny garagebygning, der skulle skabe plads til de mange nye køretøjer, som brandvæsenet har anskaffet i forbindelse med nye aktiviteter. Problemer med byggelinjer og diverse klausuler på byggearealet har ført til, at byggesagen er trukket ud, og nu vil brandvæsenet så ændre projektet fra en egentlig garagebygning til en carport. Det sparer 800.000 kr., som altså i stedet kan anvendes på brandstationen i Jyllinge.

Annonce