Brandvæsen havde problemet med at modtage alarmsignaler

Når Vestegnens Brandvæsen i flere tilfælde er rykket ud med for få brandfolk og er ankommet for sent til brandstederne, så skyldes det i et vist omfang, at brandfolkene har haft problemer med at modtage alarmmeldingerne fra alarmcentralen på Hovedbrandstationen i København. Det skriver brandchef Per Jensen fra Vestegnens Brandvæsen ifølge Hvidovre Avis i et notat til Hvidovre Kommune, som har klaget over to konkrete udrykninger.

Netop Hvidovre Kommune har tidligere klaget over problemer med udrykninger, og det var en medvirkende årsag til, at et konsulentfirma tidligere på året fik til opgave at analysere Vestegnens Brandvæsen.

Hvidovre Kommunes klage vedrørte denne gang en udrykning til Stamholmen og en til Strandbyparken. På Stamholmen mødte hverken indsatsleder, stigevogn eller supplerende sprøjte til tiden, og heller ikke med det korrekte antal brandfolk. Ifølge brandchef Per Jensens notat var der blevet rodet rundt i et internt vagtbytte, hvilket bevirkede, at to brandfolk regnede sig for afløst klokken 16.00. Alarmen indløb klokken 16.21. “Dertil kommer, at der var store problemer med at modtage alarmsignalerne fra 112. Det medførte, at der ikke var garanti for, at alle deltidsbrandmænd blev alarmeret”, skriver Per Jensen, og fortsætter: “Tilsvarende problemer blev iagttaget under en prøvealarm, ligesom det i en række tilfælde har været meget problematisk, for ikke at sige umuligt, at høre meldingerne fra 112”, skriver Per Jensen, og tilføjer, at han også har en række eksempler på, at deltidsbrandfolk ikke har aktiveret deres alarmmodtagere.

Tre dage efter alarmen på Stamholmen mødte brandvæsenet igen mangelfuldt op til en alarm, denne gang i Strandbyparken, hvor brandvæsenet hverken mødte op med korrekt antal køretøjer eller brandfolk – et køretøj ankom endda seks minutter senere end de ti minutter, der er maksimal responstid. Også ved alarmen i Strandbyparken har alarmcentralen ifølge brandchefens notat skylden for det manglende fremmøde.

Vestegnens Brandvæsen har ansat flere folk for at sikre, at udrykningstiderne i fremtiden kan overholdes, og de tekniske problemer med at modtage alarmerne skulle nu også være løst, oplyser Hvidovre Avis.

Annonce