Brandvæsen mangler lokaler til ny kæmpe-vagtcentral

Planerne om at oprette en ny kæmpe-vagtcentral i København er stødt på problemer. Oprindeligt var det meningen, at Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral, Socialforvaltningens vagtcentral og Sundhedsforvaltningens vagtcentraler skulle flytte sammen med Københavns Kommunes kommandocentral på Enghavevej i 2014. Men nu har kommunen besluttet at anvende bygningen på Enghavevej til andre formål, og dermed skal Københavns Brandvæsen finde en ny bygning. Desuden skal der investeres i en flytning af kommandocentralen, og dermed bliver det nødvendigt at finde nye besparelser i brandvæsenet.

I dag har Københavns Kommune tre døgnåbne vagtcentraler. Udover Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral på Hovedbrandstationen er det Socialforvaltningens vagtcentral, der blandt andet tager sig af den sociale døgnvagt, og Sundhedsforvaltningens vagtcentraler, der blandt andet varetager opgaver i forbindelse med døgnsygeplejen. Gennem længere tid har Københavns Kommune imidlertid arbejdet på at flytte vagtcentralerne sammen i kommunens bygning på Enghavevej 82, hvor der i forvejen er kommandocentral på 2. sal, og hvor vagtcentralerne ville kunne overtage lokaler på 3. sal.

Ved at samle vagtcentralerne ét sted, vil der kunne spares på driftsomkostningerne og opnås stordriftsfordele, f.eks. i forbindelse med IT-systemer, back-up-systemer, nødgeneratorer, IT-support og på sigt også administration af personalet. Desuden vil de nye IT-systemer kunne sikre, at brandvæsenets alarm- og vagtcentral fremover kan hjemtage kommunens opgaver inden for overvågning af tyverialarmer, ligesom vagtcentralen rustes til at kunne byde på andre overvågningsopgaver i og uden for kommunen. Alt i alt skulle det give en årlig besparelse på 2,8 mio. kr. på brandvæsenets budget.

Overskudsmål giver problemer

Nu har Københavns Kommune imidlertid besluttet, at bygningen på Enghavevej 82 skal anvendes til andre formål, og ifølge Københavns Brandvæsen er det i øjeblikket ikke muligt at finde andre egnede lejemål til samlokaliseringsprojektet. Samtidig betyder kommunens beslutning, at det også vil være nødvendigt at flytte kommandocentralen, og det gør hele projektet dyrere end ventet. Dermed kan Københavns Brandvæsen få svært ved at leve op til kommunens krav om, at brandvæsenet i 2014 skal realisere et overskud på 1,4 mio. kr.

Københavns Brandvæsen arbejder derfor i øjeblikket på at finde alternative effektiviseringsforslag, som kan sikre, at overskudsmålet for 2014 realiseres. Konkret arbejder brandvæsenet på to business cases, som skal færdiggøres i denne måned. Den ene business case handler om arbejdsmiljøprojektet ”Rene branddragter”, som sikrer, at brandfolkene bliver eksponeret mindre for skadelige røgpartikler. Her vil en mere optimal udnyttelse af branddragterne kunne give besparelser. Den anden business case handler om en bedre udnyttelse af brandvæsenets vognpark.

Annonce