Brandvæsens dykkerberedskab fik speedbådscertifikat

For første gang har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab selv stået for at uddanne et hold brandfolk, så de kunne få speedbådscertifikat, og samtlige otte mand på holdet bestod den afsluttende prøve, der blev afholdt med en ekstern censor. Under den afsluttende prøve blev alle deltagere testet i både deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på havet.

Det samlede dykkerberedskab ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har med det seneste kursus fået bevis på, at de kan anvende brandvæsenets rednings- og dykkerbåde. Certifikatet er godt nok ikke påkrævet for at betjene beredskabets egne både, men kurset er med til at sikre, at alle er klædt på til at betjene båden på forsvarlig vis – også under usædvanlige forhold.

Kurset består af en kombination af praktiske øvelser på havet i beredskabets egen dykkerbåd samt teoretisk undervisning og selvstudie i blandt andet de grundlæggende søvejsregler, styring, manøvrering, navigation, afmærkninger, signaler og havmiljø. Og brandvæsenet har valgt at trække på egne kompetencer, blandt andet brandvæsenets uddannede redningsdykkere og flere andre medarbejdere, der tidligere har erhvervet speedbådscertifikatet og også regelmæssigt får vedligeholdt deres praktiske kunnen i både øvelsessammenhænge og skarpe situationer.

Efter succesen med at gennemføre kurset uden eksterne undervisere, vil brandvæsenet også fremover afholde kurset i eget regi.

Annonce