Brug af ”spontane” frivillige ved store ulykker giver udfordringer

Når en større ulykke, krise eller katastrofe rammer, opleves der en stigende tendens til, at borgere spontant ønsker at hjælpe til. Men der kan være udfordringer ved at samarbejde med disse spontanfrivillige, f.eks. i forhold til organisering, ledelse, forsikring og debriefing. Et nyt fællesnordisk perspektiv og kommer med bud på, hvordan man kan håndtere udfordringerne.

Frivillige spiller en afgørende rolle i Danmarks beredskab. Det gælder både i de kommunale brandvæsner, i Beredskabsstyrelsen og i Hjemmeværnet, men også i andre organisationer som f.eks. Røde Kors. I alle tilfælde er der tale om organiserede frivillige.

Spontanfrivillige defineres som borgere, der ikke er tilknyttet beredskabsorganisationer, frivilligorganisationer eller nødhjælpsorganisationer, og som – uden struktureret forudgående træning – tilbyder deres hjælp i forbindelse med en beredskabshændelse.

Det nye fællesnordiske perspektiv samler op på de udfordringer, som der er med spontanfrivillige, og peger på løsninger, der er fælles for de nordiske lande. Dokumentet kan bruges som inspiration for f.eks. brandvæsnet eller organisationer, der spiller en rolle ved større kriser eller katastrofer. Der er fokus på beredskabsindsatser, der hører under beredskabsloven.

Skal måske indgå i REFIL’en

På længere sigt er det tanken, at perspektivet skal danne grundlag for en kort praktisk vejledning om håndtering af spontanfrivillige, der kan indgå som bilag til de fælles retningslinjer for indsatsledelse (REFIL’en).

Perspektivet udspringer af en drøftelse i 2017 på det årlige nordiske generaldirektørmøde, hvor direktørerne for de statslige, nordiske beredskabsmyndigheder, herunder Beredskabsstyrelsen, mødes og drøfter fælles spørgsmål.

I Danmark har Beredskabsstyrelsen været tovholder på projektet, mens Beredskabsforbundet, KL/Danske Beredskaber ved Østsjællands Beredskab, Hjemmeværnskommandoen, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Røde Kors Danmark og Københavns Professionshøjskole har deltaget i arbejdet.

Minister: Stor respekt for de frivilliges rolle

”Jeg har stor respekt for den store rolle frivillige spiller, hvad enten de kommer fra Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, kommunalt regi eller er engagerede borgere. Alle hænder kan være relevante, når først uheldet er ude. Rigtig mange borgerne vil gerne hjælpe ved ulykker, kriser eller katastrofer. Derfor er det godt, at vi nu søger at finde en sikker og forsvarlig måde at gøre brug af de gode kræfter på”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Beredskabsdirektør for Østsjællands Beredskab, Lars Robetjé, har på vegne af Danske Beredskaber og KL deltaget i arbejdet. Han ser det som et godt første skridt i det videre arbejde med spontanfrivillige.

”Borgernes hjælp kan være en ressource – typisk efter en krise eller katastrofes akutte fase – men det kræver, at vi er klar til at sige ’ja tak’. Det fællesnordiske perspektiv giver et godt afsæt til det videre arbejde”, siger Lars Robetjé.

Læs det fællesnordiske perspektiv hos Beredskabsstyrelsen her.

Annonce