Debat: Frivilligt beredskab smides på porten ved flytning til ny brandstation

Google Maps
Falck-stationen i Kolding. Arkivfoto

De seneste år har de frivillige i Koldings beredskab haft base på Falcks brandstation i Kolding. Men når brandstationen i 2025 flytter til nyopførte faciliteter, så har Kolding Kommune sparet pladsen til de frivillige væk. For de ca. 100 frivillige er det et stort problem, at de ikke bliver en del af brandstationen, skriver Marianne Kjær fra Beredskabsforbundet i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Marianne Kjær, koordinationsudvalgsformand og regionsledelsesmedlem, Beredskabsforbundet Region Syddanmark

I marts hyldede Kolding Kommune de aktive og dygtige frivillige i kommunen, da de afholdte Fritid og Idræt Award 2023, der ifølge kommunen selv har til formål at være “en hyldest til både frivilligheden og præstationerne på fritids- og idrætsområdet”. Og mens man i øjeblikket kan nominere nye frivillige til prisen i 2024, smides det frivillige beredskab under TrekantBrand mere eller mindre på porten.

Der er ganske enkelt ikke plads til de frivillige, når man nu skal skære 10 millioner fra. Dette går i høj grad ud over de frivillige, der består af en gruppe på 50 mennesker fordelt på tjenestegrenene FILO, Pionerer og Ledelsesstøtte, samt 50 unge mennesker, fordelt på Kadetholdet og TrekantBrands Ungdomsbrandkorps. Jævnfør nye skitser (til ny brandstation, red.) bliver der kun mulighed for, at de frivillige kan have begrænset materiel stående. Det er dermed uvist, hvor det resterende materiel skal være, og hvordan udkald skal fungere rent praktisk. Beredskabets og kommunens planer vil under alle omstændigheder øge de frivilliges responstid betydeligt.

Frivillige har bidraget med mange timer

De frivilliges opgaver består i dag af forplejning af brandfolk, kommunikativt overblik, opsætning af lys samt ikke mindst hjælp ved stormflod. Ved seneste store udkald i oktober kæmpede alle i sammenlagt 600 mandetimer for at holde vandmasserne væk med blandt andet sandsække og pumper, mens FILO sørgede for forplejning af indsatte styrker fra hele TrekantBrands område. Uden netop denne indsats havde skaderne været af et helt andet omfang.

Derfor undres man over, at de nu spares væk. I 2022 blev der i alt brugt 6.200 timer fordelt på samtlige kommuner i TrekantBrand. En væsentlig besparelse for beredskabet og samtlige kommuner, der ellers skulle have betalt for ydelserne.

De frivillige, ungdomsbrandkorpset og kadetholdet ønsker at være en del af det samlede beredskab, men ønsker først og fremmest at have et sted, hvor der er plads til samtlige 100 mand. Udgifter til at have frivillige stiger i dette tilfælde, da TrekantBrand og de dertilhørende kommuner må betale for ekstra lokaler og flere køretøjer, som vil være nødvendigt, for at de frivillige kan deltage i undervisning og møde til udkald.

Hele situationen fører til en lang række spørgsmål. Et væsentligt må dog være, hvad Kolding Kommunes og beredskabskommissionens ønsker og fremtidsplaner med det frivillige er i en tid, hvor klimaforandringer er et større og større problem og beredskaberne begrænses og udfordres på ressourcer?

Annonce