Deltidsbrandmand har fået erstatning

Den deltidsbrandmand, der tidligere på ugen tabte en erstatningssag i Vestre Landsret, har fået udbetalt erstatning for såvel varigt mén som for erhvervsevnetab. Udbetalingen kommer fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som Falck har tegnet. Den meget omtalte sag har alene drejet sig om, hvorvidt der også skulle betales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven, oplyser Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB).

Såfremt der skal udbetales yderligere erstatning efter erstatningsansvarsloven er det en betingelse, at der er en ansvarlig skadevolder, og det har Vestre Landsret ikke fundet, at der var i den aktuelle sag.

“Landsklubben er enig i, at det er uheldigt at begrundelsen for frifindelsen af Støvring Kommune og Falck må fortolkes som om at der var tale om et hændeligt uheld, idet landsretten ikke finder det godtgjort, at der under branden er blevet udvist fejl eller forsømmelser fra indsatslederen eller holdlederen. Det er netop dette forhold, der gør sagen interessant for Landsklubben, idet vi undrer os over, at begrebet ”et hændeligt uheld” overhovedet kan bruges i forbindelse med indsats ved brand. Vi har allerede taget politisk initiativ til at få begrebet belyst, og kan allerede nu meddele, at vi ikke vil acceptere at begrebet fremover bruges i forbindelse med indsats ved brand”, siger formanden for LFDB, Karsten Andersen.

Landsklubben har rettet henvendelse til 3F’s juridiske sekretariat for at få yderligere oplysninger om sagen. “Først når vi har fået tilstrækkeligt overblik over sagen vil vi, i modsætning til andre, rette henvendelse til Forsvarsministeriet med henblik på en forklaring og en tilfredsstillende løsning på problemet”, siger Karsten Andersen med tydelig adresse til Beredskabsforbundet, der allerede fredag meldte ud, at man vil tage sagen op med forsvarsministeren.

Annonce