Færre krav til Beredskabsstyrelsens udrykninger

Det bliver lidt lettere at være Beredskabsstyrelsen i år. I hvert fald er det ikke længere et resultatlønskrav, at styrelsens udrykninger skal være fremme inden for to timer ved mindst 98 % af assistancerne og at rekvirenterne skal være tilfredse ved mindst 95 % af udrykningerne, som det var tilfældet i 2013.

Resultatkravene til Beredskabsstyrelsens direktør,  Henning Thiesen, er fastsat i en resultatlønskontrakt. Her var det sidste år et krav, at Beredskabsstyrelsens operative beredskab ved akutte alarmer var fremme på skadestedet inden for to timer ved mindst 98 % af udrykningerne. Samtidig var det et krav, at rekvirenterne skulle være tilfredse med Beredskabsstyrelsen ved mindst 95 % af udrykningerne.

I år er kravene til Beredskabsstyrelsens direktør dog reduceret mærkbart. Nu er det således kun et krav, at udrykningerne er fremme ”hurtigst muligt”. Samtidig angives det meget ukonkret, at ”en stor del af landet kan dækkes” inden for en time, størstedelen af landet inden for 1½ time og stort set hele landet inden for ca. to timer.

Samtidig er der dog tilføjet nogle nye resultatlønskrav, som blandt andet indebærer, at Beredskabsstyrelsen i 2014 skal uddanne 420 redningsspecialister under værnepligten på ni måneder, og dette tal må maksimalt afvige med 3 %. Desuden skal 94 % af de værnepligtige består funktionsuddannelsen indsats, mens 85 % af de værnepligtige skal bestå USAR-uddannelsen.

På sagsbehandlingsområdet bliver Beredskabsstyrelsens direktør målt på godkendelsessager om brandforebyggelse. Her er kravet, at 80 % af sagerne vedrørende brand- og eksplosionsfarlige virksomheder samt telte skal være færdigbehandlet – eller der skal være anmodet om yderligere dokumentation – inden for 20 arbejdsdage. Desuden må den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstige 22 arbejdsdage.

I alt er der fem mål i resultatlønskontrakten, og hvis de alle er er nået ved årets udgang, vil Henning Thiesen få et resultatlønstillæg på 90.000 kr. Bliver målene ikke fuldt ud nået, vil direktøren få en forholdsmæssig andel af de 90.000 kr.

Annonce