Falck flytter disponeringen af sjællandske brandkøretøjer til Jylland

Arkivfoto

Næste år er det slut med disponering af brandkøretøjer fra Falcks vagtcentraler på Sjælland. I begyndelsen af året flyttes Falcks sjællandske branddisponering således fra Slagelse og Smørum til Falcks vagtcentraler i Aalborg og Skejby. Flytningen sker samtidig med, at de nye beredskabsenheder skal vælge vagtcentralløsninger.

I dag disponeres Falcks brandkøretøjer i Region Hovedstaden fra redningskorpsets vagtcentral i Smørum, mens brandkøretøjerne i Region Sjælland disponeres fra vagtcentralen i Slagelse, der også disponerer Falcks ambulancer i regionen.

Den 1. februar 2016 flyttes branddisponeringen fra Slagelse imidlertid til Falcks vagtcentral i Aalborg, og den 1. marts 2016 er det så branddisponeringen i Smørum, der flyttes til vagtcentralen i Skejby.

Falck har de seneste år løbende reduceret antallet af vagtcentraler, og redningskorpsets branddisponering er blevet reduceret i takt med, at flere kommuner har valgt at hjemtage vagtcentralsopgaverne, som tidligere var en integreret del af brandslukningskontrakterne. I den kommende tid skal de nye beredskabsenheder så tage stilling til deres lokale vagtcentralløsninger, og her har det fælles beredskab for Randers, Favrskov og Djursland netop fravalgt et tilbud fra Falck om overtagelse af den samlede branddisponering, mens Østsjællands Beredskab har valgt Københavns Brandvæsen som vagtcentralleverandør.

Annonce