Falck skal fortsat stå for brandslukningen i Galten

I de næste 4-7 år skal Falck fortsat stå for brandslukningen i Galten. Østjyllands Brandvæsen har således valgt at indgå en ny kontrakt med Falck, som løber i fire år og med mulighed for forlængelse i op til tre år. Brandvæsenet peger på, at de ved at fortsætte samarbejdet får mulighed for at sammenligne omkostningsniveauet på deres egne deltidsstationer med Falcks priser.

Efter hjemtagning af brandslukningen i den sydlige del af Aarhus er Galten i dag den eneste station i Østjyllands Brandvæsen, som fortsat drives af Falck. Og den ordning fortsætter efter den 1. april i år, hvor en ny kontrakt træder i kraft.

Kontrakten har en løbetid på fire år, men med efterfølgende mulighed for 3×12 måneders forlængelse. Østjyllands Brandvæsen har i den nye aftale med Falck blandt andet valgt at styrke uddannelsesniveauet for holdlederne.

”Falck er en professionel og strategisk vigtig samarbejdspartner for os. Med Falck ombord får vi både hurtig og effektiv brandslukning i Galten. Vi får adgang til viden og erfaring fra ind- og udland. Og vi får mulighed for at sammenligne omkostningsniveauet på vores egne deltidsstationer med en skarp pris fra Falck”, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen.

Ros til brandfolkene

”Vi er meget glade for samarbejdet med Kasper Sønderdahl og Østjyllands Brandvæsen. Vi har et samarbejde, der er baseret på gensidig respekt, hvor vi bruger og lærer af hinanden. Samtidig er jeg altså bare stolt af gutterne på station Galten, der gør et fantastisk stykke arbejde, som til fulde bliver anerkendt af Østjyllands Brandvæsen”, fortæller Max Andersen, der er branddirektør i Falck.

Hos Falck har områdeleder Bjarne Jørgensen samarbejdet med brandvæsenet og stationen i Galten i mere end 15 år, og han kan nikke genkendende til de anerkendende ord fra Max Andersen:

”Stationen i Galten er i meget høj grad selvkørende i det daglige med en dygtig daglig leder og dedikerede brandmænd, der stiller op, hver eneste gang alarmen lyder”, siger Bjarne Jørgensen.

Annonce