Fynske øer får styrket beredskabet

I dag har ni mindre øer omkring Fyn et brandberedskab, men de enkelte beredskaber er meget forskelligt organiseret. Nu vil Beredskab Fyn optimere beredskabet, så man frem mod 2024 får et robust og forsvarligt beredskab. Det indebærer, at det årlige budget øges fra 120.000 kr. til 275.000 kr., og de ekstra penge skal især anvendes til nyt materiel og udstyr.

Ved oprettelsen af Beredskab Fyn var udgangspunktet, at man videreførte det serviceniveau, som de enkelte kommuner hidtil havde haft, men at kommunerne selv skulle betale ekstra, hvis de ønskede et højere serviceniveau end anbefalet af Beredskab Fyn. Som led i den model betaler Svendborg Kommune i dag ekstra for et 2-minutters-beredskab og redningsvogn, mens Langeland Kommune betaler for en indsatslederordning på Langeland.

For ø-beredskaberne på de ni mindre øer følges samme princip, men dermed er der også tale om et meget varierende beredskab. Det er en del af baggrunden for, at Beredskab Fyn nu vil harmonisere beredskabet, men på en sådan måde, at det kan ske indenfor beredskabets nuværende budget.

Frem til 2025 afsættes der 200.000 kr. årligt til drift og materiel samt 75.000 kr. til uddannelse plus løn til brandfogederne. Erfaringerne vil så vise. hvor mange driftsmidler, der skal afsættes herefter.

Udskiftninger over de næste fem år

Beredskab Fyn vil fokusere på optimering af det lokale brandmandskabs personlig udrustning, der forventes på plads i løbet af 2020-21. Den personlige udrustning tilvejebringes ved brug af aflagt personlig udrustning fra andre stationer og indkøb af nyt egnet.

Defekt udstyr skal opdateres og vedligeholdes, og de mest nødvendige udskiftninger sker straks, mens resten sker over fem år og frem til 2024. Frem mod 2024 vurderes det løbende, om den planlagte udskiftning er forsvarlig, og om de afsatte midler er passende for opgaven.

Desuden vil Beredskab Fyn have en dialog med kommunerne om vandforsyningsmuligheder på de forskellige øer. Permanente vandforsyningssteder er kommunens ansvar, men det skal også drøftes, om der skal ske en prioritering af vandtankvogne. Her lægger Beredskab Fyn dog ikke op til, at der kommer flere vandtankvogne.

Samtidig iværksættes der et særligt ø-beredskabskursus i perioden 2020-24. Hjælperøgdykkere tilbydes desuden pladser på i forvejen planlagte kurser.

Det nuværende beredskab på øerne

Beredskab Fyn beskriver det nuværende beredskab på de ni øer således:

Bågø

 • En brandfoged og 5 mand.
 • Uddannelse: Ingen. Ingen videre interesse for yderligere uddannelse.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 400 meter.
 • Tankvogn: 2.000 l.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af traktorer.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: Intet.
 • Brandmateriellets stand: Materiellet er i kontrakt med Falck og bør optimeres.

Avernakø

 • En brandfoged, en brandfogedassistent og 15 mand.
 • Uddannelse: Ingen.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 400 meter, mangler 135 meter.
 • Tankvogn: Ingen. Har Firexpress. Behov for tankvogn (der er dialog om en mulighed).
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af traktorer.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: Tre stk. af ældre dato, der skal serviceres eller udskiftes p.g.a. alder.
 • Brandmateriellets stand: Bør optimeres, ca. 20 pct. heraf skal udskiftes.

Bjørnø

 • En brandfoged og 22 mand.
 • Uddannelse: To med tidligere brandmandsuddannelse, en med STCW-uddannelse og resten ingen. Få ønsker om hjælperøgdykkerkursus.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 400 meter.
 • Tankvogn: Ingen. Har Firexpress på ATV’er. Behov for tankvogn.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af ATV’er med brandslukningsudstyr. Ønske om motorsav.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: To stk. af ældre dato, der skal serviceres eller udskiftes p.g.a. alder.
 • Brandmateriellets stand: Bør optimeres, ca. 10 pct. heraf skal udskiftes.

Lyø

 • En brandfoged og 22 mand.
 • Uddannelse: Ingen. Fire ønsker hjælperøgdykkerkursus.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 700 meter.
 • Tankvogn: 6.000 l. Har Firexpress.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af traktorer.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: To stk. af ældre dato, der skal serviceres eller udskiftes p.g.a. alder.
 • Brandmateriellets stand: Bør optimeres, ca. 20 pct. heraf skal udskiftes.

Strynø

 • En brandfoged og syv mand. Et ønske om at optimere til 10 mand.
 • Uddannelse: Alle har hjælperøgdykkerkursus. Personalet er rutineret.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 700 meter.
 • Tankvogn: 100 liter tank på Firexpress. Behov for tankvogn.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af slangetender og private køretøjer.
 • Personlig udrustning: OK.
 • Røgdykkerudstyr: Fire stk. God stand.
 • Brandmateriellets stand: Falck-kontrakt. Fin stand. Intet behov for optimering eller udskiftning.

Drejø

 • En brandfoged, fire brandfogedassistenter og 15 mand.
 • Uddannelse: Ingen. Få er interesseret i hjælperøgdykkerkursus.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 700 meter.
 • Tankvogn: 100 liter tank på vogn. Har Firexpress. Behov for tankvogn.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af VW-brandbil og traktorer.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: To stk. af ældre dato, der skal serviceres eller udskiftes p.g.a. alder.
 • Brandmateriellets stand: Bør optimeres, ca. 10 pct. skal udskiftes.

Hjortø

 • En brandfoged og to mand.
 • Uddannelse: Ingen. Få er interesseret i hjælperøgdykkerkursus.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 400 meter.
 • Tankvogn: Ingen. Har Firexpress. Behov for tankvogn.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af traktorer.
 • Personlig udrustning: Skal optimeres, da udrustningen ikke er sikkerhedsmæssigt egnet.
 • Røgdykkerudstyr: Intet.
 • Brandmateriellets stand: Bør optimeres, ca. 20 pct. skal udskiftes.

Skarø

 • En brandfoged, to brandassistenter og 15 mand.
 • Uddannelse: Fem har hjælperøgdykkerkursus. Ikke yderligere interesse for uddannelse.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 800 meter.
 • Tankvogn: 2.860 liter. Har Firexpress. Behovet er dækket.
 • Udstyr: Er placeret på vogne, der skal fremføres af traktorer.
 • Personlig udrustning: Intet yderligere behov.
 • Røgdykkerudstyr: Fire stk. God stand.
 • Brandmateriellets stand: Fin stand. Intet yderligere behov.

Birkholm

 • En brandfoged og 11 mand.
 • Uddannelse: Ingen, med en har aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret. Ikke videre interesse for yderlige uddannelse.
 • Tilstrækkelig med vandforsyningsslanger, behov 400 meter.
 • Tankvogn: Ingen. Behov for Firexpres og tankvogn.
 • Udstyr: Er placeret på hylder i brandgarage og skal fremføres af private ATV’er og traktor.
 • Personlig udrustning: Bør optimeres til de otte nye i styrken (fra juni 2019).
 • Røgdykkerudstyr: Intet.
 • Brandmateriellets stand: Andet materiel, der dækker behovet, er tilgået i juli 2019.

Annonce