Gode erfaringer med ny beredskabsplan

Alle blev klogere, og ingen kom til skade – selv om blodet flød, og de blå blink varslede ulykke og elendighed. I 2019 afprøvede Region Midtjylland et nyt øvelseskoncept, herunder regionens egen evne til at reagere på mange sårede og chokerede patienter. Og ifølge regionen viser erfaringerne fra 2019, at konceptet fungerer. 

Region Midtjylland tog i 2019 hul på første etape af sundhedsberedskabsplanens fire-årige øvelsesprogram. Som det første testede beredskabet, om det er parat til at håndtere en storulykke og crowding – altså evnen til at håndtere mange tilskadekomne på én gang på både skadested og senere på hospitalet.

”Med udgangspunkt i et større trafikuheld, der involverede flere biler og en bus fyldt med passagerer, har vi trænet samarbejde med politi og redningsberedskab i forhold til at få mange tilskadekomne hurtigt ind på hospitalernes akutmodtagelser”, fortæller Bo Elbæk, der er leder af Afdeling for Sundhedsberedskab i Region Midtjylland.

Ved siden af håndteringen af de mange patienter, har øvelserne i 2019 også fokuseret på at skærpe Region Midtjyllands samarbejde internt på hospitalerne og eksternt i forhold til samarbejdspartnere som f.eks. politi, redningsberedskab, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og andre regioner. Nye beredskaber som krisekommunikation og det psykosociale beredskab er også blevet testet.

Fem planspil indgik i øvelsen

2019 var første år, hvor Region Midtjylland fulgte et nyt koncept for øvelsesplanlægning. Konceptet omfatter fem planspil eller papirøvelser i første halvår og efterfølgende fem fuldskalaøvelser i andet halvår. Erfaringerne fra 2019 viser, at konceptet fungerer.

”Det har været et lærerigt år, hvor vi har fundet mange læringspunkter både på tværs af myndighedssamarbejdet, og mere snævert set i forhold til Region Midtjyllands interne organisering, samarbejde og procedurer”, siger Bo Elbæk

I år handler øvelsesaktiviteten om at håndtere forsyningssvigt, f.eks. alvorlige følger af it-nedbrud. I 2021 bliver temaet CBRNE-hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E). I 2022 fokuserer Region Midtjyllands beredskabsøvelser på brand, trusler og evakuering.

Annonce