Hjemsendt beredskabsdirektør vender ikke tilbage

Beredskabsdirektøren for Frederiksborg Brand & Redning, Kim Lintrup – der i sidste måned blev fritaget for tjeneste og hjemsendt – vender ikke tilbage til det fælleskommunale beredskab. I stedet fratræder han efter ”gensidig aftale”. Den anden af de hjemsendte chefer, operativ chef Sean Bisgaard, vender derimod tilbage til en funktion i det operative beredskab.

Det var resultatet af en konsulentundersøgelse, som i slutningen af juni førte til, at beredskabsdirektør Kim Lintrup og operativ chef Sean Bisgaard blev fritaget for tjeneste og hjemsendt. Beslutningen blev truffet af beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning.

Nu har Frederiksborg Brand & Redning og Kim Lintrup så indgået en aftale om, at Kim Lintrup fratræder. Indtil videre varetages direktørposten af chefkonsulent Anne Steffensen fra KL’s konsulentvirksomhed, KLK. Stillingen planlægges opslået efter sommerferien.

Sean Bisgaard vender derimod tilbage til beredskabet. Han har hidtil været chef for beredskabets operative afdeling. Den anden afdeling i beredskabet, den forebyggende afdeling, har ikke været berørt af undersøgelsen. Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har afdelingens medarbejdere dog efterfølgende valgt at kontakte Arbejdstilsynet på grund af stor utilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen.

Annonce