Ingen sammenhæng mellem brandvæsens aktiviteter og økonomi

Bornholms Brandvæsen kom ud af 2011 med et kolossalt underskud på 2,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 9,7 mio. kr. Det fik Bornholms Regionskommune til at igangsætte en undersøgelse, der skulle finde årsagen til det store merforbrug, og konklusionen på undersøgelsen er, at der simpelthen ikke er sammenhæng mellem brandvæsenets aktiviteter og økonomi. Så nu skal andre dele af kommunens teknik- og forsyningsområde finde besparelser, så brandvæsenet kan tilføres ressourcer.

I januar oplyste viceberedskabschef Palle K. Tourell, at Bornholms Brandvæsen ikke umiddelbart havde nogen forklaring på det store underskud, der dengang tegnede til at blive på omkring 2 mio. kr. Den endelige opgørelse viser et underskud på 2,8 mio. kr., og de foreløbige konklusioner på en undersøgelse af brandvæsenets økonomi er, at underskuddet skyldes en manglende sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi – og at det dermed ikke er muligt for beredskabet selv at spare sig ud af merforbruget.

En del af genopretningen af økonomien skal brandvæsenet dog selv stå for, idet der skal ske en optimering af udkald ved hændelser samt en gennemgang af alt materiel for at klarlægge, om der er materiel, der kan undværes. Det skal give en besparelse på 1 mio. kr. om året.

Imidlertid vil brandvæsenet også blive tilført 1,8 mio. kr. fra andre dele af kommunens teknik- og forsyningsområde, hvor aktiviteterne vil blive neddroslet. Det skal sikre, at der atter bliver overensstemmelse mellem aktiviteter og økonomi – og at brandvæsenet fremover kan overholde sit budget.

Annonce