Kæmpe-besparelser på beredskabet udsættes til 2014

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Det danske redningsberedskab står over for kæmpe besparelser på op til 430 mio. kr. om året og en stor ændring af arbejdsdelingen mellem staten og kommunerne. Men strukturreformen af beredskabet er indtil videre udsat til 2014. Beredskabet slipper dog ikke for besparelser i denne omgang: De kommunale støttepunkter nedlægges, antallet af værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen reduceres kraftigt og så skal der gennemføres en række effektiviseringer.

Konsulentfirmaet Deloitte har i længere tid arbejdet med en budgetanalyse af beredskabet, og den peger på en række effektiviseringsmuligheder inden for beredskabets nuværende struktur. Men analysen slår også fast, at der er et stort effektiviseringspotentiale, hvis der gøres op med den nuværende niveaudelte struktur i beredskabet. Det vil indebære en væsentlig ændring af arbejdsdelingen mellem stat og kommuner, men analysen vurderer, at det kan give en årlig besparelse på helt op til 430 mio. kr. om året.

Udvalg skal komme med oplæg til ny struktur

I den politiske aftale om beredskabet, som blev indgået i dag, har politikerne imidlertid besluttet ikke at anvende budgetanalysen, selv om den egentlig er lavet til brug for forhandlingerne. I stedet skal de kommende år bruges på at overveje den konkrete model for den fremtidige organisering af beredskabet. Desuden skal en strukturændrings konsekvenser for beredskabets opgaveløsning og robusthed overvejes nærmere.

De nye undersøgelser skal foretages af et udvalg med ekstern repræsentation. Inspirationen er hentet fra arbejdet med politireformen og politiets effektiviseringsprogram, og der vil blive inddraget de relevante teknisk-faglige kompetencer i arbejdet. Udvalget skal udarbejde et konkret oplæg til en eventuel reform af beredskabet, og resultatet skal foreligge midt i 2014. I efteråret 2014 skal politikerne så forhandle en ny aftale på plads, hvorefter en eventuel ny struktur kan tages i brug i 2015.

Besparelser fra 2013

Allerede fra næste år skal beredskabet dog spare 19 mio. kr. om året, og det stiger i 2014 til 36 mio. kr.

Hårdest ramt bliver de kommunale støttepunktsberedskaber i Esbjerg, Greve, Aarhus, Aalborg, Odense, Kalundborg, Nykøbing Falster, Fredensborg og Fredericia, der alle nedlægges. Det sparer godt 6 mio. kr. om året. Beredskabsstyrelsen Bornholm skal spare 3,8 mio. kr. om året, holdlederuddannelsen skal effektiviseres og spare 2,4 mio. kr., der skal spares 7 mio. kr. på ABA-udrykninger, og så skal staten og kommunerne købe fælles ind og dermed spare små 4 mio. kr.

Værnepligten i Beredskabsstyrelsen skal desuden forlænges fra seks til ni måneder, og da det reducerer antallet af værnepligtige fra 690 til 420, vil der kunne opnås en besparelse på 6 mio. kr. om året.

Aftalen er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Annonce