Ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen er – næsten – på plads

Først i foråret 2016 får Vestsjællands Brandvæsen en beredskabsdirektør. De øvrige poster i ledelsen af det nye beredskab er imidlertid ved at være på plads, og der er nye stillinger til en række af de beredskabschefer og andre chefer, som fra årsskiftet får nedlagt deres gamle stillinger.

I juni havde Vestsjællands Brandvæsen udvalgt den kommende beredskabsdirektør, men den udvalgte ansøger havde i mellemtiden valgt at sige ja til en anden stilling. Dengang besluttede beredskabets politiske styregruppe, at stillingen først skal opslås igen umiddelbart efter årsskiftet – med forventet ansættelse pr. 1. april 2016.

I mellemtiden har Vestsjællands Brandvæsen besluttet at ansætte Søren Lundhild som operativ chef. Han er i dag viceberedskabschef i Slagelse Kommune og konstitueret beredskabschef i Lejre Kommune. Ny forebyggelseschef bliver Lasse E. Hansen, der kommer fra en stilling som beredskabschef i Odsherred Kommune. De to får titel af beredskabschef og vil sammen med beredskabsdirektøren udgøre Vestsjællands Brandvæsens chefgruppe.

Senest er Sven Urban Hansen, som i dag er beredskabschef i Sorø Kommune, blevet udpeget som operativ leder i den sydlige og vestlige del af beredskabsområdet, som består af Sorø, Slagelse og Kalundborg Kommuner. Lars Karlsen, der er operativ leder i Odsherred Kommune, fortsætter som operativ leder, men i den nye organisation med ansvar for den nordlige og østlige del af beredskabsområdet, som består af Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner. De operative ledere får titel af viceberedskabschef, og de refererer til den operative chef. De suppleres af en deltidsansat brandstationsleder på hver af stationerne i distriktet. Afhængigt af det kommende udbud af det operative beredskab kan distriktsinddelingen blive ændret, da den baseres på antallet af stationer, som Vestsjællands Brandvæsen selv driver.

Daniel Weinreich, der er beredskabsinspektør i Slagelse Kommune, bliver faglig koordinator for tilsyn, taktisk forebyggelse og indsatsledelse, mens Henrik Vibits, der er beredskabsinspektør og faglig koordinator i Slagelse Kommune, bliver faglig koordinator for brandteknisk sagsbehandling, planlægning og analyse. De to faglige koordinatorer leder hver deres team og refererer til forebyggelseschefen. I hver af kommunerne udpeges desuden en kommuneansvarlig medarbejder (inspektør). Den kommuneansvarlige medarbejder har den primære, daglige kontakt med byggesags- og miljømedarbejdere i kommunen. De decentrale medarbejdere i det forebyggende beredskab placeres på brandstationerne i Kalundborg, Slagelse, Sorø, Kr. Hyllinge og Nykøbing Sjælland samt en ikke nærmere fastlagt lokation i Holbæk.

John Olesen, som i dag er beredskabschef i Slagelse Kommune, bliver leder af Vestsjællands Brandvæsens kommende sekretariat i Svebølle. Gert Jürgensen, nuværende beredskabschef i Kalundborg, samt Mikael Gam-Nørgaard, nuværende viceberedskabschef i Holbæk, bliver konsulenter i sekretariatet. Gert Jürgensen får de store virksomheder som speciale, mens Mikael Gam-Nørgaard får analyse, beredskabsplaner og risikovurderinger som speciale. Sekretariatet er en stabsfunktion med reference til beredskabsdirektøren.

Annonce