Letbane uddanner brandfolk i ny type redningsindsatser

Aarhus Letbane og Østjyllands Brandvæsen har indledt et større uddannelsessamarbejde. Det nye samarbejde er en del af sikkerheden omkring Letbanen og handler om at forberede Østjyllands Brandvæsen på håndtering af nødsituationer med Letbanen involveret, herunder undsætning og redning fra letbanekøretøjer samt løft af letbanekøretøjer.

I uge 14 uddannede Aarhus Letbane 12 instruktører fra Østjyllands Brandvæsen. De 12 brandfolk skal fungere som instruktører for resten af de op til 150 medarbejdere fra Østjyllands Brandvæsen. Fremover står de således selv for uddannelsen af de resterende brandfolk, ligesom de står for at vedligeholde kompetencerne.

”Vi leverer selvfølgelig undervisningsmaterialet, og vi sørger også for, at alle får mulighed for at afprøve den praktiske del af forløbet”, siger Jakob Bisgaard Neromante, som har undervist det første hold brandfolk og er Aarhus Letbanes projektleder for tog, strømforsyning og test.

Frem mod Letbanens åbning bliver hold af ca. 10 medarbejdere uddannet pr. hold. Når de har gennemført den teoretiske del af uddannelsen, går turen til Letbanens Trafik- og Servicecenter for at gennemføre den praktiske del af uddannelsen.

”Uddannelsen af Østjyllands Brandvæsen er en vigtig del af forberedelserne til, at Letbanen snart indtager Østjylland. Sikkerhed har førsteprioritet hos Aarhus Letbane, og derfor er et tæt samarbejde med bl.a. brandvæsenet meget vigtigt”, siger Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj.

Uddannelse i redning og undsætning

Østjyllands Brandvæsen skal være i stand til at begrænse og afhjælpe akutte skader ved ulykker på Letbanen. ”Brandvæsenet skal både være i stand til at løfte et tog, hvis en person er kommet i klemme, og de skal være i stand til at udføre sikkerhedsjording af kørestrøm, hvis der f.eks. er brand i en bygning tæt på banen”, forklarer Jakob Bisgaard Neromante.

Uddannelsen af Østjyllands Brandvæsen består af tre dele:

1)   Undsætning og redning fra letbanekøretøjer.

2)   Løft af letbanekøretøjer.

3)   Sikkerhedsjording og nødsituationer med kørestrøm involveret.

Uddannelsen af Østjyllands Brandvæsen supplerer den sikkerhedsuddannelse, der i øvrigt foregår af Letbanens personale.

Både teori og praksis

Beredskabsuddannelsen strækker sig over to dage. Mens første dag fokuserer på undsætning og løft af letbanekøretøjer, handler dag nummer to om sikkerhedsjording og håndtering af Letbanens kørestrømsanlæg. Fælles for de to dages uddannelsesforløb er dog, at dagen starter med teori og slutter med afprøvning i praksis.

”Østjyllands Brandvæsen skal kunne handle hurtigt i nødsituationer, så de er selvfølgelig meget interesserede i at prøve tingene af i praksis og i at holde deres viden ajour. Når de har fået vores ekspertviden om letbanetogene, så skal vi ud og afprøve det, så de fremover har håndtering af letbaner som en integreret del af deres beredskab”, siger Jakob Bisgaard Neromante.

Blandt uddannelsens første deltagere er der allerede nu gjort gode erfaringer indenfor letbanetog og kørestrømsanlæg, som kan tages med i håndteringen af nødstilfælde i Østjylland.

”Vi har fundet ud af, hvad der virker og ikke mindst, hvad der ikke virker. Det er vigtigt, at vi har gjort os de erfaringer nu, fremfor når vi står i en presset situation, hvor det kan handle om liv eller død”, er deltagerne fra både brandvæsenet og Letbanen enige om.

For at gøre uddannelsesforløbet så virkelighedstro som muligt, afprøver Østjyllands Brandvæsen øvelserne med eget udstyr. På dag et medbringes derfor pionervogn med bom, luftpudeløftere, elefantfødder og donkraft til løft af letbanetog. På dag to er det derimod nyindkøbt udstyr til sikkerhedsjording af kørestrøm, som skal afprøves.

Foto: Aarhus Letbane

Annonce