Ny aarhusiansk brandstation tegner til at blive 10 mio. kr. dyrere

Illustration: Østjyllands Brandvæsen

Om små to år forventer Østjyllands Brandvæsen at kunne tage en ny brandstation i Højbjerg i brug. Dermed er byggeriet blevet forsinket i et år. Og allerede inden byggestart tegner brandstationen til at blive mærkbart dyrere end ventet. Selv om byggeriet er blevet beskåret med 120 m2 for at reducere omkostningerne, så vurderes det, at den afsatte leasingramme skal øges fra 41,5 mio. kr. til 51,5 mio. kr.

I efteråret 2020 blev der truffet beslutning om at opføre en ny, døgndækket brandstation på Søren Nymarksvej i Højbjerg. Brandstationen skal dække hele den sydlige del af Aarhus Kommune samt levere assistance til Odder og Skanderborg kommuner ved større eller flere samtidige udrykningsopgaver.

Sammen med brandstationen skal der etableres et servicecenter til brandkøretøjer, så brandfolkene imellem udrykningerne kan vedligeholde den samlede vognpark i Østjyllands Brandvæsen, som består af over 100 køretøjer.

Den nye station etableres som led i den risikobaserede dimensionering fra 2016, hvor det blev besluttet, at den deltidsbemandede brandstation i Lystrup skulle ændres til en døgnbemandet brandstation i Lisbjerg. Endvidere skulle den daværende brandstation på Trindsøvej flyttes til Højbjerg. Østjyllands Brandvæsen skulle dermed have tre døgndækkende brandstationer med øjeblikkelig udrykning placeret i henholdsvis Aarhus Nord (Lisbjerg), Aarhus City (Ny Munkegade) og Aarhus Syd (Højbjerg).

Allerede i 2018 blev der etableret en midlertidig brandstation i Højbjerg, da Østjyllands Brandvæsen hjemtog brandslukningen fra Falck og flyttede brandstationen fra Trindsøvej til en lejet industrihal på Søren Nymarksvej 4.

Lang ventetid og stigende omkostninger

Efterfølgende har brandvæsenet så erhvervet en byggegrund på Søren Nymarksvej 6 i Højbjerg. Her blev der afsat en leasingramme på kr. 41,5 mio. til byggemodning, byggeri, rådgivning, bygherreleverancer, flytning m.v.

Brandstationen skal opføres i løbet af 2022-23 og forventes klar til ibrugtagning den 1. januar 2024. Det var oprindeligt forventningen, at ibrugtagning kunne finde sted i januar 2023, men der er ekstrem lang ventetid på alle byggematerialer og særligt på betonelementer. Foruden ventetid på byggematerialer, så har nye geotekniske undersøgelser efter bortkørsel af mere end 10.000 m3 jord indikeret et behov for øget udskiftning af underlag og skærpede krav til fundering og terrændæk. Dette medfører en merudgift.

Hertil kommer, at der lige nu konstateres prisstigninger på 12-30 pct. på stål, beton og træ. Det har i første omgang fået Østjyllands Brandvæsen til at reducere det ønskede antal kvadratmeter med 120 m2, så den samlede bygningsmasse nu vil udgøre ca. 1.880 m2. Herved er der opnået en besparelse på godt 1,5 mio.

Nu har byggeriet så været i udbud, og her kan det konstateres, at billigste pris for hovedentreprisen er 38,7 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end ventet. Og ledelsen i Østjyllands Brandvæsen vurderer ikke, at det er muligt at reducere byggeriet yderligere i forhold til de udryknings- og serviceopgaver, som stationen skal kunne varetage.

På den baggrund ser brandvæsenet nu behov for, at leasingrammen for byggeriet øges fra 41,5 mio. kr. til 51,5 mio. kr.

Annonce