Ny direktør for Beredskab Fyn

Der er nu sat navn på den nye beredskabsdirektør for Beredskab Fyn. Valget er faldet på Søren Ipsen, der tidligere har været beredskabschef i Kolding Kommune og vicedirektør i Trekantområdets Brandvæsen. Han kommer fra en chefstilling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP, hvor han senest har beskæftiget sig med arbejdsskadeområdet.

Søren Ipsen er uddannet civilingeniør i planlægning og er i gang med en masteruddannelse i offentlig ledelse. Han var vicedirektør i Trekantområdets Brandvæsen fra 2016 til 2019 og beredskabschef i Kolding Brandvæsen fra 2005 til 2015. Han har efterfølgende arbejdet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP.

”Vi får en kompetent beredskabsdirektør, der har den perfekte profil til stillingen. Det gælder blandt andet kombinationen af en bred ledelseserfaring og en årelang erfaring som blandt andet viceberedskabsdirektør og beredskabschef. Han vil formå at løfte beredskabet ind i version 2.0 og dermed sætte en tydelig retning for beredskabets udvikling”, siger Morten Andersen, der er borgmester i Nordfyns Kommune og formand for beredskabskommissionen.

”Jeg har sigtet mod et job, hvor jeg sammen med personalet og den øvrige ledelse kan gøre en forskel for samfundet. I et beredskab er faglig stolthed, samfundsansvar og medbestemmelse nøglen til at skabe motivation og trivsel hos alle i organisationen”, siger Søren Ipsen.

Søren Ipsen tiltræder stillingen som beredskabsdirektør den 1. november 2021.

Annonce