Ny politisk aftale om beredskabet medfører besparelser

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Som BeredskabsInfo kunne fortælle i sidste uge, har regeringen ønsket at forlænge den nuværende politiske aftale om beredskabet med endnu et år. Nu er de politiske partier, som i 2006 stod bag den nuværende aftale, så blevet enige om forlængelsen – og samtidig er det blevet aftalt, at der på flere områder skal spares på beredskabet. Antallet af værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen reduceres således, og derfor reduceres antallet af værnepligtige på beredskabscentrenes udrykningshold også. Desuden bliver prestigeprojektet Kriseinfo.dk nu nedlagt igen.

Den nye aftale indebærer, at den et-årige aftale om redningsberedskabet i 2011 bliver forlænget til også at gælde i 2012. I forvejen er aftalen for 2011 en forlængelse af flerårsaftalen om redningsberedskabet i 2006-2010.

“Redningsberedskabet skal som alle andre bidrage til at få dansk økonomi tilbage på ret kurs. Derfor medfører aftalen effektiviseringer og tilpasninger for ca. 20 mio. kr. i Beredskabsstyrelsen. Det er mange penge, og det er ikke nemt, men det er nødvendigt. Vi kommer til at trimme administrationen, vi kommer til at reducere i antallet af værnepligtige, og vi kommer i det hele taget til at se på, hvordan vi kan gøre nogle ting smartere og billigere”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Beredskabet skal analyseres

I løbet 2012 gennemføres en analyse af det samlede redningsberedskab. Analysen skal blandt andet se på, hvordan redningsberedskabet i Danmark også i fremtiden kan fungere så effektivt som muligt.

“Det afgørende for mig er, at vi kan være trygge ved, at redningsberedskabet også fremover er i stand til at løse de opgaver, der skal løses. Det mener jeg, at redningsberedskabet kan med den aftale, vi har indgået i dag. Og jeg føler mig tryg ved, at Danmark også fremover vil have et effektivt og robust redningsberedskab”, siger Nick Hækkerup.

Den nye analyse skal danne grundlag for forhandlingerne om en flerårsaftale, der så skal gælde fra 2013. Her skal det blandt andet undersøges, om der kan hentes besparelser på værnepligten og bygninger i det statslige redningsberedskab, ligesom økonomien generelt skal analyseres.

Færre værnepligtige fra næste år

Allerede i 2012 rammes beredskabet imidlertid af en række besparelser.

En justering af indtaget af værnepligtige medfører således, at der årligt skal uddannes 60 færre værnepligtige. Det fører til en omlægning af udrykningsvagten på beredskabscentrene, hvor antallet af værnepligtige pr. udrykningshold reduceres til 12, men samtidig øges antallet af befalingsmænd fra to til tre. Målet med den omlægning er også at styrke beredskabscentrenes muligheder for at varetage specialopgaver, fordi der fremover vil kunne rykkes ud med yderligere en befalingsmand med specialuddannelse og erfaring i anvendelse af styrelsens materiel.

De 60 færre værnepligtige giver en årlig besparelse på 2 mio. kr. De politiske partier er dog enige om, at besparelserne på antallet af værnepligtige ikke nødvendigvis skal videreføres i næste beredskabsaftale.

Yderligere 3,4 mio. kr. spares ved at nedlægge den ellers ret nye statslige kriseportal Kriseinfo.dk, som tilsyneladende både har været overflødig og meget dyr i drift. Partierne vurderer i hvert fald, at behovet for krisekommunikation til befolkningen kan varetages uden Kriseinfo.dk. Rettidig og korrekt krisekommunikation skal i stedet ske gennem de relevante myndigheders egne hjemmesider og gennem medierne.

Beredskabsstyrelsen skal også hente besparelser på 12 mio. kr. gennem almindelige effektiviseringer, mens der skal spares 2 mio. kr. ved at integrere det nuværende CBRN-institut i Beredskabsstyrelsen. Deltagere i ikke-obligatoriske kurser, der udbydes af Beredskabsstyrelsen, skal også bidrage ved fremover at betale fuld pris for kurserne, og det giver 1 mio. kr. i ekstra indtægter. Endelig skal styrelsen hente 1,9 mio. kr. ved aktivitets- og personaletilpasninger.

Den samlede økonomiske ramme for redningsberedskabet vil i 2012 udgøre 521,2 mio. kr., hvoraf Beredskabsstyrelsens ramme udgør 507,3 mio. kr., og Beredskabsforbundets ramme udgør 13,9 mio. kr., heraf vedrører 3,0 mio. kr. den ekstraordinære bevilling til Beredskabsforbundet til rekruttering af deltidsansatte brandfolk.

Det er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, som står bag den politiske aftale om beredskabet.

Annonce