Nye brandvæsener overtager deres nuværende materiel

TIllidsmand Brian Thomsen fra brandstationen i Kirke Hyllinge. Arkivfoto: Lasse Christiansen

Når Lejre og Sorø kommuner om et års tid forlader det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen, så overtager de to kommuner som udgangspunkt det materiel, der i dag er på brandstationerne. Det er kommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen blevet enige om. På et centralt punkt er kommunerne dog endnu ikke blevet enige om bodelingen.

Både Lejre og Sorø kommuner har besluttet, at de udtræder af Vestsjællands Brandvæsen pr. 31. december 2020, hvorefter Vestsjællands Brandvæsen går fra et være et vestsjællandsk til et nordvestsjællandsk brandvæsen – der kun består af Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Ejerkommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen er nu blevet enige om, at eksisterende materiel forbliver på brandstationerne i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Sorø, og at der ikke fjernes udstyr på stationerne i de udtrædende kommuner uden kommunens samtykke. Materiel til en værdi på under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit, og leasingfinansieret materiel på stationerne overdrages til de udtrædende kommuner, der samtidig overtager den tilhørende leasinggæld.

Materiel på stationerne, der har en værdi på over 100.000 kr., overdrages til de udtrædende kommuner, men dog med den modifikation, at hvis materiellet har en samlet værdi, som overstiger den enkelte kommunes andel af Vestsjællands Brandvæsens samlede værdi, så skal kommunen betale differencen.

Siden oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen har brandvæsenet ikke købt nye slukningskøretøjer, og sådan bliver det formentlig også i 2020. Kommunerne er således enige om, at der ikke foretages nyanskaffelser i 2020, medmindre der er enighed i beredskabskommissionen om anskaffelsen og om de økonomiske konsekvenser i såvel 2020 som de efterfølgende år.

Ønsker dialogbaseret skilsmisse

Når det gælder brandstationerne, sker der heller ikke nogen ændring, når Lejre og Sorø udtræder. I dag lejer brandvæsenet således stationerne af kommunerne, og lejeaftalerne betragtes som opsagt pr. 31. december 2020. Mandskabet kommer heller ikke til at mærke ændringer i deres vilkår, for de overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven.

Forventningen hos ejerkommunerne er i øvrigt, at den kommende ”skilsmisse” bliver fredelig:

”Ejerkommunerne ønsker, at driften af Vestsjællands Brandvæsen kommer til at forløbe så upåvirket som muligt frem til kommunernes udtræden, og at den forestående udtrædelsesproces bliver transparent, åben og præget af dialog. Der arbejdes for, at der efter kommunernes udtræden er et effektivt kommunalt beredskab såvel i de udtrædende kommuner som i de kommuner, der forbliver i fællesskabet. Der arbejdes for, at der også efter kommunernes udtræden af fællesskabet, er et beredskabsfagligt samarbejde mellem beredskaberne”, fremgår det af en aftale mellem kommunerne – der har denne tilføjelse:

”Beslutninger, der vedrører udtrædelsen, træffes i videst muligt omfang i enighed. Såfremt der mod forventning på et eller flere områder ikke kan opnås enighed, inddrages en uafhængig konsulentvirksomhed, revisor eller advokat, som ejerkommunerne kan blive enige om, med henblik på kvalificering og mægling”.

Ikke enighed om regningen

På et enkelt punkt er kommunerne dog fortsat ikke blevet enige. Der var således lagt op til, at beredskabskommissionen på det seneste møde skulle beslutte, om omkostningerne ved Lejre og Sorøs udtræden skulle afholdes i fællesskab af alle fem ejerkommuner eller kun afholdes af de udtrædende kommuner.

Her blev der dog ikke truffet nogen beslutning. I stedet ”arbejdes der videre” med det punkt.

Da Slagelse Kommune valgte at forlade Vestsjællands Brandvæsen umiddelbart inden brandvæsenet blev en realitet, udløste det en længere strid mellem Slagelse Kommune og de øvrige fem kommuner. Bruddet endte med at koste Slagelse Kommune godt 400.000 kr.

Annonce