Politiet indfører automatisk tildeling af skadestedssæt

Arkivfoto

Rigspolitiet har i september indført automatisk tildeling af skadestedssæt (SKS) på politiets alarmcentraler. Udrulning af den nye løsning sker for at effektivisere procedurerne omkring administration og tildeling af SKS i radionettet SINE. Det letter arbejdet på alarmcentralerne og sikrer ensartede procedurer i hele landet.

Skadestedssæt – også betegnet SKS – er de tværgående talegrupper (kanaler) i radionettet SINE, som indsatsledelsen fra politi, brandvæsen og ambulancer bruger til radiokommunikation på et skadested. Den automatiske tildeling af SKS medfører, at der fremover altid vil blive tildelt et SKS ved større hændelser, hvor to eller flere myndigheder arbejder sammen, oplyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB).

”Beredskaberne vil opleve, at det tildelte SKS kommer hurtigere, end hvad de er vant til. Det betyder, at beredskaberne allerede før de starter køretøjerne kan forvente at modtage det tildelte SKS”, fortæller Lene Gisselø Maaløe, der er centerchef i CFB. Hun tilføjer, at den nye løsning stiller krav til beredskaberne om altid at bruge det tildelte SKS og have styr på procedurerne for den tværgående radiokommunikation på SINE.

Operative procedurer fastholdes

Indførelse af den nye løsning ændrer på nuværende tidspunkt ikke på procedurerne for overgang til tildelt SKS. Det betyder, at der først skal skiftes fra default til tildelt SKS, når indsatsledelsen er mødt på skadestedet og har set hinanden i øjnene.

”Vi fastholder procedurerne for overgang til tildelt SKS. Men det er klart, at vi med tiden vil se på, om det giver mening at ændre på procedurerne. Lige nu er det dog vigtigt, at løsningen bliver implementeret på ordentlig vis, og vi sikrer, at personalet på politiets vagtcentraler bliver fortrolige med løsningen”, siger Lene Gisselø Maaløe. En eventuel ændring af procedurerne skal godkendes af TOAS, der er forummet for den Tværgående Operative Anvendelse af SINE.

Alarmcentraler har ansvar for tildelingen

Politiets alarmcentraler og Hovedstadens Beredskabs Alarmcentral har aftalt faste procedurer for tildeling af SKS. Det er således som udgangspunkt den myndighed, der modtager 112-alarmopkaldet, der er ansvarlig for tildelingen af SKS.

CFB har i løbet af foråret undervist personale på samtlige af politiets vagtcentraler, så de er klar til at tage den nye løsning i brug. Udover undervisning har alle politikredsene modtaget en skriftlig brugervejledning.

Annonce