Slagelse Kommune er ude af Vestsjællands Brandvæsen

Google Maps
Brandstationen i Slagelse. Arkivfoto

Slagelse bliver den 4. kommune, som vælger at stå uden for et fælles beredskab. Det står klart, efter at et snævert flertal i det lokale byråd onsdag har stemt nej til Vestsjællands Brandvæsens budget. Som konsekvens viderefører Slagelse Kommune sit nuværende beredskab. De øvrige kommuner i Vestsjællands Brandvæsen havde ellers lovet at finde nye besparelser.

Det er utilfredshed med udsigten til en ekstraregning, som i Slagelse Kommune har givet politisk modstand mod Vestsjællands Brandvæsen. Størrelsen af ekstraregningen er omstridt, da kommunen har valgt at indarbejde en stor besparelse i sit eget beredskabsbudget, og den besparelse skal også findes, hvis kommunen driver sit eget beredskab. Det ligger dog fast, at Slagelse Kommune ikke står til at få en økonomisk gevinst ved at indgå i Vestsjællands Brandvæsen – i hvert fald ikke de første år.

Onsdag formiddag var der så indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde, alene med beredskabets fremtid på dagsordenen. Forud for mødet havde der været forhandlinger i den politiske styregruppe bag Vestsjællands Brandvæsen, og her tilkendegav en enig styregruppe, at man var villig til at finde yderligere besparelser på 3 mio. kr. fra 2017, således at alle kommunernes betaling til Vestsjællands Brandvæsen kan reduceres. Et særligt emne, som har haft politisk bevågenhed i Slagelse Kommune, er fremtiden for brandskolen i Korsør, og her tilkendegav styregruppen, at man er enig i, at brandskolen i dag drives efter et princip om, at den økonomisk skal hvile i sig selv. ”Det skal den fortsat gøre, så der sikres løbende investeringer i udvikling af brandskolen”, lød det fra styregruppen.

Borgmesters forslag nedstemt

Borgmester Stén Knuth (V) har været forkæmper for det fælles beredskab, og på byrådsmødet foreslog han, at det reviderede budget for Vestsjællands Brandvæsen blev godkendt. Det forslag blev imidlertid nedstemt med stemmerne 16 mod 14. Og konsekvensen er, at Slagelse Kommune ikke indgår i Vestsjællands Brandvæsen fra 1. januar 2016, men i stedet viderefører sit eget beredskab. Byrådet besluttede endvidere, at grundlaget for beredskabets budget skal undersøges, herunder regnskabsudviklingen siden 2012.

Med beslutningen kastes både Vestsjællands Brandvæsen og Slagelses beredskab ud i en noget kaotisk situation. På det ledelsesmæssige område er Slagelses beredskabschef, John Olesen, således blevet ansat som leder af Vestsjællands Brandvæsens sekretariat i Svebølle, mens viceberedskabschef Søren Lundhild er ansat som operativ chef i det nye brandvæsen.

Udover Slagelse har Tårnby, Sønderborg og Helsingør kommuner tidligere valgt at forlade planlagte beredskabssamarbejder.

Annonce