Ny SMS-tjeneste varsler borgere ved brand, storm og skybrud

Google Maps
Frederiksberg brandstation

Fremover vil borgerne på Frederiksberg kunne få en SMS fra Frederiksberg Brandvæsen, hvis kommunen rammes af f.eks. en storbrand, storm eller skybrud. Borgerne kan selv tilmelde sig SMS-tjenesten, som både vil blive anvendt ved akutte, livstruende hændelser og ved mindre alvorlige hændelser, blandt andet hvis der er risiko for oversvømmelser. Tjenesten koster kommunen 19 øre pr. afsendt SMS.

Formålet med SMS-tjenesten er at give borgerne på Frederiksberg mulighed for hurtigt at blive underrettet om en hændelse, så de kan nå at reagere hensigtsmæssigt – og derved kan begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljø. Som udgangspunkt sendes der en SMS-besked enten når en hændelse er sket eller når et varsel om en hændelse er meget sikkert. Desuden skal hændelsen berøre mange borgere – eller der skal være tale om en stor fare.

SMS-tjenesten er baseret på, at borgerne selv tilmelder sig, og tjenesten markedsføres på kommunens hjemmeside, på Facebook, i informationsannoncer i den lokale avis samt senere på GoCards og på kommunens informationsstandere. Desuden kan alle kommunens egne mobiltelefonnumre importeres i systemet, så medarbejdere automatisk modtager beredskabsmeddelelserne.

Frederiksberg Kommune har betalt 6.000 kr. for etableringen af tjenesten. Hertil kommer 38 øre pr. telefonnummer, som tilmeldes via SMS, og 19 øre pr. telefonnummer, som tilmeldes via kommunens hjemmeside. Driften koster 3.000 kr. om året samt 19 øre pr. udsendt SMS-besked.

Annonce