Stevns vil have tæt beredskabssamarbejde med Køge

Stevns Kommune har besluttet at indlede et samarbejde med Køge Kommune, når Østsjællands Beredskab bliver opløst. De to nabokommuner vil samarbejde om administration, indsatsledelse, det forebyggende arbejde, brandsyn og fyrværkerilovgivning. Men derudover er der også drøftelser om beredskabsdækning af Stevns Kommunes nordlige ende, som grænser op til Køge Kommune.

I december 2018 meddelte Stevns Kommune, at kommunen træder ud af Østsjællands Beredskab sammen med de øvrige syv ejerkommuner. Opløsningen af det fælleskommunale beredskab var blevet indledt få måneder tidligere, da Køge Kommune besluttede et etablere sit eget beredskab.

Nu er Stevns Kommune så klar til at søge ind et nyt samarbejde med Køge Kommune. Forud for den beslutning har Stevns været i dialog med både Roskilde og Køge kommuner samt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

God dialog med tre beredskaber

”Jeg er meget opløftet over den positive dialog, vi har haft med først Roskilde Kommune og siden Køge Kommune samt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Alle parter er gået proaktivt ind i dialogen omkring et eventuelt samarbejde, og der er da også åbenlyse fordele ved begge de modeller, vi har set på her til sidst”, fortæller Stevns’ borgmester, Anette Mortensen.

”Derfor har det også været en svær beslutning at tage, men vi har valgt at gå videre med Køge, fordi vi i forvejen samarbejder om forskellige strategiske og operationelle forhold og ikke mindst allerede er i dialog omkring beredskabsdækning af kommunens nordlige ende, som grænser op til Køge”, siger borgmesteren.

Danner administrativt fællesskab

Den 1. februar 2019 blev der indgået en ny otte-årig aftale med Falck om at varetage det operative beredskab i Stevns Kommune. Selve det operative beredskab i kommunen er dermed ikke en del af det kommende samarbejde med Køge Kommune, som kommer til at handle om administrativt fællesskab samt indsatsledelse, det forebyggende arbejde, brandsyn, fyrværkerilovgivning mv.

”Siden det blev klart, at der ikke var en fremtid for Østsjællands Beredskab, har det været magtpåliggende for mig at sikre, at kommunens borgere kan være trygge i forhold til, at hjælpen nok skal være der, hvis uheldet er ude. Den sikkerhed har vi med aftalen med Falck, og herfra søger vi så ind i et nyt samarbejde med Køge. Det ser jeg meget frem til”, siger Anette Mortensen.

Østsjællands Beredskab opløses ved årsskiftet. Det er udtryk for en meget ambitiøs tidsplan, som kun kan lade sig gøre, fordi alle de otte ejerkommuner er enige om det. Det betyder også, at den risikobaserede dimensionering, som gælder nu, kun gælder frem til årsskiftet. Der skal derfor udarbejdes en ny i det nye beredskabssamarbejde.

Annonce