Brandvæsen

Alle kommuner har nu godkendt etableringen af Beredskab Fyn

Byrådene i alle ni ejerkommuner har nu vedtaget at etablere Beredskab Fyn, der fra den 1. januar 2016 varetager beredskabsarbejdet på størstedelen af Fyn. Også organiseringen er faldet på plads, så de ni kommunale beredskaber fra nytår bliver til ét fælles beredskab, der har som mål, at borgerne ikke kommer til at mærke nogen forskel i forhold til i dag.

Brandvæsen

Tillidsmand: Chokerende udmelding fra beredskabschef

Vil deltidsbrandfolkene på den lukningstruede brandstation i Gudme hellere med konen på indkøb i Svendborg end at tage vagter som brandfolk? Ja, i hvert fald ifølge beredskabschefen i Svendborg Kommune. Brandfolkenes tillidsmand kan imidlertid slet ikke genkende beskrivelsen, og han betegner beredskabschefens udmelding som chokerende.

Brandvæsen

Beredskab Fyn må udskyde reduktion af beredskabet

Det fælleskommunale Beredskab Fyn ventes som planlagt etableret fra årsskiftet, men der kommer til at gå mindst et halvt år mere, inden der kan gennemføres de reduktioner af beredskabet, som er en forudsætning for at opnå de krævede besparelser på 6 mio. kr. Det redder indtil videre den lukningstruede brandstation i Gudme.

Brandvæsen

Vil oprette ny brandskole på Ærø

Senest i 2017 skal Ærø Kommune have en ny brandstation på plads i Marstal, da den nuværende brandstation er blevet solgt. Men meget tyder på, at der ikke bare bliver tale om en brandstation. Sammen med Marstal Navigationsskole vil kommunen nemlig etablere en brandskole med et samlet øvelsesareal på 3.000 kvm.

Brandvæsen

Brandfolk: Lukning af brandstation vil koste liv

Hjælpebrandstationen i Gudme lukkes ved årsskiftet for at realisere en del af den besparelse, som det nye Beredskab Fyn er blevet pålagt. Men de 10 lokale brandfolk protesterer mod lukningen, og de mener, at det kun er et spørgsmål om tid, inden fraværet af en brandstation i Gudme vil koste liv. Borgmesteren understreger, at lukningen er besluttet af fagfolk – og at han derfor er tryg

Brandvæsen

Ledelsen i Beredskab Fyn er nu udpeget

Beredskabschef Mogens Bjerregaard har nu udpeget de fem chefer, der sammen med ham selv skal udgøre den øverste ledelse af det kommende Beredskab Fyn. Beredskabet får en viceberedskabschef, en myndighedschef, en administrationschef, en uddannelseschef og en analyse- og projektchef, der dog først formelt tiltræder ved årsskiftet.