Udsætter beslutning om First Responder-beredskab på brandstationer

Brandstationen i Helsinge.

Det seneste års tid har der været arbejdet på at indsætte et First Responder-beredskab på brandstationerne i Helsinge og Gilleje, således at de lokale brandfolk kan rykke ud til hjertestop, når det vurderes, at brandfolkene vil kunne ankomme før ambulancen. Men usikkerhed om, hvordan det præhospitale beredskab i området kommer til at fungere, gør nu, at en beslutning udskydes til foråret 2024.

Tidligere på året gennemførte Region Hovedstaden en ny struktur på det præhospitale område. I Gribskov Kommune var konsekvensen, at ambulancestationen i Gilleleje mistede en dagambulance, således at beredskabet i dag består af en enkelt døgnambulance i henholdsvis Gilleleje og Helsinge.

Den nye struktur aktualiserede en overvejelse i Gribskov Kommune om at etablere et First Responder-beredskab. First Responder-ordningen indebærer, at de lokale deltidsbrandfolk fungerer som supplement til akutberedskabets ambulancer og akutlægebiler ved formodet hjertestop, når det vurderes, at brandmandskabet vil kunne ankomme tidsmæssigt før eller op til fem minutter efter ambulance eller akutlægebil. I de tilfælde vil et First Responder-beredskab kunne påbegynde hjertelungeredning og brug af hjertestarter hurtigst muligt – og ellers assisterer brandfolkene det sundhedsfaglige personale på bedste vis.

Succeskriteriet er således ikke kun at komme først. Ofte har brandfolkene mulighed for at skabe nogle bedre rammer for behandlingen af patienten, f.eks. ved at sørge for at skabe den fornødne plads, sikre at adgangsvejen er passabel, hjælpe med at bære udstyr og tage sig af de pårørende i den svære situation.

Stor usikkerhed om responstiderne

I Gribskov Kommune har vurderingen været, at en First Responder-ordning vil få op til fire ture pr. station om året. Her vil brandfolkene blive honoreret med en times løn pr. person. Men det vides ikke præcist, hvordan det vurderede udrykningsantal vil udvikle sig, når det ses i lyset af den aktuelle situation med udfordringer på overholdelse af responstiderne i kommunen. Derfor er forventningen nu, at antallet af udrykninger vil lande på et noget højere niveau.

Selv om der altså er tale om en beskeden udgift på fire timers løn til brandfolkene i Gilleleje og Helsinge, så har kommunen nu besluttet at udskyde en beslutning om etablering af First Responder-beredskabet til foråret 2024. Kommunen henviser til, at der nu er blevet placeret en PHV (Præhospital Visitationsenhed) i Helsinge. Det betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om overholdelse af responstiderne – og hvad det vil betyde for indførelse af First Responder og dermed beredskabets opgave.

Annonce