Præhospital

TV-program om ambulancefirma bragte ikke ukorrekte oplysninger

Det var helt i orden, at TV 2-programmet Station 2 sidste efterår bragte et kritisk indslag om ambulancefirmaet Ignis et Aqua ApS, hvor man blandt andet stillede spørgsmålstegn ved, om aktiviteterne i firmaet var videreført i et ny firma, Ambulancevagten ApS. Det var også i orden, at programmet fortalte, at den daværende Sundhedsstyrelse havde forbudt Ignis Et Aqua at køre ambulancevagter. Det slår Pressenævnet fast.

Præhospital

Nye – og skrappe – regler for private ambulancer på vej

Fremover vil der gælde samme regler for ambulancefolks uddannelse og ambulancernes udstyr, uanset om ambulancerne indgår i en regions præhospitale beredskab eller alene anvendes ved sportsarrangementer, koncerter og lignende. Det er hovedindholdet i et nyt lovforslag, der også vil gøre ”ambulance” til en beskyttet betegnelse, som kun må anvendes, hvis køretøj og mandskab lever op til de nye regler.

Præhospital

Udskældt ambulancefirma: Der vil blive rettet op på tingene

Ambulancefirmaet Ignis Et Aqua har været udsat for hård kritik fra Sundhedsstyrelsen og senest også fra en tidligere medarbejdere, der stod frem i en TV-udsendelse. Men firmaet understreger nu, at man er i aktiv dialog med Sundhedsstyrelsen, og at der først vil blive kørt ambulancekørsel igen, når standarden er på niveau med regionernes ambulancetjenester.

Præhospital

Travbane opsiger aftale med ambulancefirma

Det private ambulancefirma Ignis Et Aqua skal ikke længere levere førstehjælpsberedskab til Charlottenlund Travbane. Efter massiv kritik af firmaet har Charlottenlund Travbane valgt at opsige aftalen med Ignis Et Aqua med omgående virkning. Det sker blandt andet efter dialog med Sundhedsstyrelsen.

Præhospital

Ny kritik mod ambulanceoperatør

Ambulanceoperatøren Ignis Et Aqua, der blandt andet leverer ambulanceberedskab ved sportsarrangementer, har i stort omfang anvendt medarbejdere, der ikke har haft den krævede uddannelse som ambulanceassistent. I stedet har medarbejderne fået et kort, internt kursus som overbygning til et nødbehandlerkursus. Sådan lyder kritikken fra en tidligere medarbejder.

Præhospital

Embedslæge skal undersøge ambulancesag efter politianmeldelse

I sidste måned faldt en travkusk om på Charlottenlund Travbane. Den ambulance, der varetog beredskabet på travbanen, blev tilkaldt, men travkusken døde undervejs til sygehuset. Nu skal embedslægen undersøge sagen, efter at et konkurrerede ambulancefirma har anmeldt travbanens ambulancefirma til politiet under henvisning til, at redderne manglede uddannelse.