Brandvæsen

Fire sjællandske brandvæsener vil gå sammen om vagtcentral i Slagelse

Brandkøretøjerne i hele Region Sjælland skal formentlig allerede fra årsskiftet disponeres fra en ny vagtcentral i Slagelse. Det er i hvert fald indstillingen fra en arbejdsgruppe, som anbefaler at regionens fire nye beredskaber etablerer en fælleskommunal vagtcentral, som skal flytte ind på Region Sjællands AMK-vagtcentral i Slagelse. Vagtcentralen vil få ca. 10 ansatte.

Brandvæsen

Kommuner: Molboagtig erstatning for støttepunktsberedskaberne

Ved årsskiftet blev de særlige støttepunktsberedskaber nedlagt som led i den nye politiske aftale om beredskabet. I stedet kan kommunerne låne materiel hos staten, men på Lolland-Falster betegner man udlånsordningen som molboagtig. Kommunerne kan nemlig ikke låne det ønskede materiel, og Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen kræver, at det udlånte materiel placeres i Lolland Kommune – selv om nabokommunen Guldborgsund har både den nødvendige garageplads og det erfarne mandskab.

Brandvæsen

Kommune: Vigtigt beredskabsmateriel samler støv

Den 21. december 2012 – hvor de fleste kommuner havde lukket ned til juleferie – landede en mail hos kommunerne om, at Beredskabsstyrelsen ville begynde indsamlingen af det materiel, som hidtil har været stationeret hos støttepunktsberedskaberne. De lokale støttepunkter blev nedlagt som led i beredskabsaftalen, men kommunerne fik tilbud om at anvende det overflødige materiel i deres egne beredskaber. Materiellet skulle have været fordelt i februar, men kommunerne har ikke hørt noget fra Beredskabsstyrelsen – og imens samler de mange køretøjer støv på beredskabscentrene.

Brandvæsen

Ingen større ændringer af dimensioneringen på Lolland

Den nuværende struktur med syv brandstationer videreføres i Lolland Kommunes nye dimensioneringsplan for beredskabet, der i det hele taget viderefører det eksisterende serviceniveau for det akutte beredskab. Beredskabsstyrelsen har da heller ikke haft indvendinger mod selve indholdet i planen, men på flere punkter er styrelsen og kommunen uenige om, hvilke oplysninger, som en dimensioneringsplan skal indeholde – og hvordan beredskabsloven skal fortolkes.