Autohjælp

Ny overenskomst til 4.000 reddere

Så er der også ny overenskomst til de godt 4.000 reddere, der er ansat hos Falck. Aftalen er indgået mellem Falck, 3F’s Transportgruppe og 3F Københavns Chauffører. Den løber i tre år, og når det gælder løn, satser og øvrig økonomi, følger reddernes overenskomst de øvrige aftaler, der er indgået på transportområdet.

Præhospital

Klar til ambulanceudbud: SOS indgår redderoverenskomst med 3F

SOS International – der blandt andet ejer Dansk Autohjælp – har indgået overenskomst med 3F, og dermed er SOS godt rustet til at deltage i det ambulanceudbud i Region Midtjylland, som selskabet allerede er blevet prækvalificeret til. Ifølge 3F sikrer den nye overenskomst, at ambulanceredderne ikke udsættes for pres og løndumping i forbindelse med den kommende udbudsrunde, hvor SOS satser på at give Falck kamp til stregen.

Brandvæsen

Brandfolk stemte ja til ny overenskomst

Et stort flertal af de Falck-ansatte deltidsbrandfolk har stemt ja til den nye 2-årig overenskomst, som Falck og Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk blev enige om for en måneds tid siden. Selv om der ved urafstemningen om overenskomsten også var mulighed for at stemme elektronisk, nåede stemmeprocenten kun op på 26.

Brandvæsen

Ny overenskomst på vej til Falck-ansatte brandfolk

Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk og Falck er blevet enige om en ny to-årig overenskomst for de deltidsansatte brandfolk. Overenskomstresultatet er på niveau med reddernes nye overenskomst, og ifølge landsklubben har brandfolkene udvist mådehold og samfundshensyn med den nye overenskomst.

Autohjælp

Reddere har fået ny overenskomst

De ca. 4.000 Falck-reddere, som er organiseret i 3F, har fået en ny to-årig overenskomst. Den nye overenskomst, der er indgået mellem Falck og 3F, byder på beskedne lønstigninger, da reddernes overenskomst i store træk følger de forlig, der tidligere er indgået på transportområdet. Reddernes grundløn stiger med 1,60 kr. pr. time i 2012 og med 1,85 kr. i 2013. Genetillæggene stiger med 1,4 procent i både 2012 og 2013, og det samme gælder for kvalifikationstillæggene.

Præhospital

Arbejdstilsynet godkender ny døgnvagtsaftale

Falck, 3F og Chaufførernes Fagforening har indgået en ny aftale om brug af døgnvagt som vagtform, og den aftale er efter ekspresbehandling blevet godkendt af Arbejdstilsynet. Den nu godkendte aftale indebærer, at de tre parter benytter lovgivningens muligheder for at fravige de normale regler om hvileperiode og fridøgn, hvor udgangspunktet ellers er, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.