Præhospital

Responce har fyret 10-12 reddere

Da Responce sidste år startede op som ambulanceoperatør i Horsens-området, var udfordringen at få rekrutteret tilstrækkeligt mange reddere. Nu er Responce så havnet i den modsatte situation, og over de seneste måneder er der fyret 10-12 reddere, så Responce nu er nede på ca. 80 reddere. I den seneste fyringsrunde har Responce fyret syv medarbejdere.

Præhospital

3F: Responce må kun anvende døgnvagt hvis tillidsmænd melder sig ind i 3F

Fagforeningen 3F melder nu klart ud i den efterhånden langvarige strid med ambulanceoperatøren Responce: Hvis Responce vil anvende døgnvagt som vagtform, så skal tillidsmændene hos Responce først melde sig ind i 3F. Så snart tillidsmændene har meldt sig ind, vil 3F se positivt på, at der indgås en lokalaftale om døgnvagter. Responces redningsdirektør, Michael Sørensen, betegner 3F-udmeldingen som afpresning.

Præhospital

FOA: 3F må ikke forhandle med Roskilde Kommune

Fagforeningerne FOA og 3F, der i forvejen kæmper om organiseringen af de storkøbenhavnske brandfolk, er nu også blevet uenige om redderne i Greve og Køge. Redderne er i dag ansat i Falck, men fremover er det Roskilde Brandvæsen, som skal stå for ambulancekørslen. Roskilde Brandvæsen har overenskomst med FOA, og derfor vil 3F have en forhandling med Roskilde Kommune for at sikre, at redderne ikke får dårligere vilkår. Det afvises imidlertid kategorisk af FOA, der har skrevet til Roskildes beredskabschef, Carsten Iversen, og meddelt, at man ikke vil acceptere, at 3F indbydes til forhandlinger på FOA’s overenskomstområde.

Præhospital

FOA kræver klar besked fra Samariten

FOA retter nu henvendelse til Samariten for at få svar på, om grundlaget for den overenskomst, der blev aftalt i sidste uge, fortsat er til stede. Det sker efter, at Samariten har kastet håndklædet i ringen i Region Sjælland. Samtidig opfordrer FOA til, at regionerne selv overtager den ambulancekørsel, som Samariten nu har opgivet.

Præhospital

Sjællandske reddere frygter massiv løndumping

I aftes kunne FOA’s forbundsformand, Dennis Kristensen, præsentere en overenskomst mellem FOA og Samariten. Overenskomsten er den første med Samariten på dansk jord og dækker reddere ansat i Region Hovedstaden. Men hos redderne er der langt til smil og glæde over overenskomsten. Det stod klart onsdag formiddag på Staunings Plads i København. Her ligger FOA’s hovedkvarter, og klokken kvart over 10 var godt et halvt hundrede reddere mødt frem for at protestere mod FOA’s overenskomst med Samariten.

Præhospital

Ambulancefolk i kamp mod deres fagforening

Nyheden om, at FOA har indgået overenskomst med Samariten, bliver ikke modtaget positivt hos de ambulancefolk, som overenskomsten omfatter. Brandfolkenes Klub i København har nemlig regnet sig frem til, at deres medlemmer vil få 2.600 kr. mindre om måneden end hvis de – som de andre privatansatte ambulancefolk – blev omfattet af 3F-overenskomsten. Samtidig indebærer overenskomsten med Samariten, at antallet af døgnvagter øges med fem om året. Brandfolkenes Klub opfordrer derfor på det kraftigste FOA’s hovedbestyrelse til at forkaste overenskomsten.

Præhospital

Samariten har indgået overenskomst med FOA

FOA og Samariten har nu indgået overenskomst. Overenskomsten dækker det samme område, som FOA hidtil har overenskomstdækket med offentlige myndigheder, og dermed gælder overenskomsten for opgaver, som Samariten måtte overtage i København, på Frederiksberg og i Roskilde. Den nye overenskomst er en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst til FOAs offentlige overenskomst, og det betyder, at løn- og ansættelsesvilkår for FOA-medlemmer, der ansættes ved Samariten, vil være uændrede. FOA afviser ikke, at der også kan blive tale om en overenskomst, der dækker Samaritens aktiviteter i Region Sjælland.

Præhospital

3F-forhandler: Jeg håber, at Samariten har forstået budskabet – ellers ser det sort ud for dem

I dag mødes forhandlere fra 3F og Samariten for at drøfte de fremtidige overenskomstforhold for de ca. 400 reddere i Region Sjælland. Men ifølge 3F bliver det et kort møde, for Samariten skal ikke forvente at få en særligt tilpasset overenskomst – Samariten har ifølge 3F kun mulighed for at tilslutte sig den eksisterende brancheoverenskomst. 3F afviser også, at der kan blive tale om at bemande ambulancerne med de otte mand, som Samariten ønsker. “Vi kan ikke give dem en anden overenskomst, fordi de regner forkert. Der er vi meget faste i kødet på”, siger forhandlingssekretær Søren Andersen og tilføjer: “Jeg håber, at de har forstået budskabet. Ellers ser det sort ud. Ikke for os, men for Samariten”.

Præhospital

Udskældt socialdemokrat siger undskyld til reddere

Socialdemokraternes politiske ordfører i Region Sjælland, Tommy Kamp, har de seneste dage fastholdt, at han ikke ville sige undskyld for sine udtalelser om reddernes overenskomst – udtalelser, som redderne har betegnet som uhørte. Nu har Tommy Kamp imidlertid skiftet mening, og han siger undskyld til redderne, og samtidig siger han, at han godt forstår, at de er vrede.