Reddere til Falck: Overenskomst er en klar invasion af vores familie- og privatliv

Den nye overenskomst, som 3F har forhandlet på plads med Falck, indebærer, at redderne fremover skal tage otte rådighedsvagter om året, hvor de vil kunne kaldes på arbejde. Men netop rådighedsvagterne er særdeles upopulære blandt redderne, der i et bekymringsbrev til Falck kalder dem ”en klar invasion af reddernes familie- og privatliv”. I protest bliver det på flere og flere stationer besluttet, at man ikke vil tage frivillige ekstravagter.

I overenskomsten mellem 3F på den ene side og Falck og Responce på den anden side er det som noget nyt fastsat, at redderne fremover skal tage otte 12-timers rådighedsvagter om året. For en betaling på maksimalt 378 kr. skal redderne i de 12 timer stå til rådighed for Falck, således at de kan kaldes på arbejde.

Rådighedsvagterne hænger tæt sammen med en anden nyskabelse i overenskomsten, hvor reddere, der er på døgnvagt, efter 13 timers arbejde på vagten kan kontakte Falcks driftscenter, der så skal sikre, at redderen bliver afløst. Her er det tanken, at afløsningen skal ske ved hjælp af reddere, der er på rådighedsvagt.

Kraftig reaktion fra redderne

Men rådighedsvagterne er blevet stærkt upopulære blandt redderne, og i et bekymringsbrev fra tillidsrepræsentanterne på Falck-stationerne i Region Sjælland til Falcks ledelse fortæller tillidsrepræsentanterne, at der efter faglige møder er stor frustration på stationerne.

”Overenskomstresultatet 2017, som er under afstemning, har affødt en meget kraftig reaktion fra redderne”, skriver tillidsrepræsentanterne, der ifølge brevet også selv er bekymrede. Redderne i flere andre regioner har tilsluttet sig brevet eller sendt tilsvarende breve til Falck-ledelsen.

”Udsigten til, at ledelsen skal kunne pålægge mandskabet rådighedsvagter i fritiden med kun en måneds varsel, er en klar invasion af reddernes familie- og privatliv. Samtidig betegnes det som systematisk og tvunget overarbejde, da det ikke er indregnet i reddernes timenorm”, skriver tillidsrepræsentanterne om reaktionerne på stationerne.

Vil ikke tage frivillige ekstravagter

På en lang række Falck-stationer har redderne de seneste uger besluttet, at de i den periode, hvor overenskomsten er til afstemning, ikke vil tage frivillige ekstravagter for Falck. Dette beskriver tillidsrepræsentanterne også i bekymringsbrevet:

”Det er vores opfattelse, at redderne under afstemningsperioden ikke længere ønsker at hjælpe Falck ved at tage ekstravagter. Det skyldes, at man er orienteret om, at Falck har udnyttet reddernes frivillige fleksibilitet under forhandlingerne, idet Falck har påstået, at der ikke er mangel på reddere, da Falck uden problemer har fået dækket ambulancerne, da redderne frivilligt har taget ekstravagter. Redderne føler, at de i forhandlingerne bliver straffet, fordi de har hjulpet Falck. Redderne ønsker at minde Falck om, at den vigtigste ressource, Falck besidder, er netop redderne”.

Ifølge 3F var der i 2016 i alt 1.600 frivillige tilkaldevagter i Region Sjælland og 2.100 i Region Hovedstaden.

Ønsker bedre kvalifikationstillæg

I brevet gør tillidsrepræsentanterne også opmærksom på, at ambulancebehandlernes og paramedicinernes kompetencer gennem længere tid er blevet højnet: ”Kvalifikationstillæggene er derfor ikke tidssvarende, da vi i Region Sjælland mv. gennem lokal uddannelse tilføres flere kompetencer og dermed ansvar. Falck har på ingen måde tilgodeset dette i overenskomstresultatet”.

Bekymringsbrevet slutter med en opfordring til Falck og til reddernes egen fagforening: ”Redderne anbefaler Falck og 3F at gå tilbage til forhandlingsbordet for at indgå en tidssvarende overenskomst, som tilgodeser den knappe ressource, som redderne er, samt det højnede kompetenceniveau”.

Redderne kan stemme om overenskomsten frem til 18. april 2017. Afstemningsresultatet indgår dog i det samlede resultat på transportområdet.

Annonce