Præhospital

Roskilde Brandvæsen har appetit på mere ambulancekørsel

Ved Region Sjællands ambulanceudbud sidste år vakte det en del forundring, at Roskilde Brandvæsen kun bød på ambulancekørslen i det område, som brandvæsenet i dag dækker. Men nu lyder udmeldingen fra Roskilde Brandvæsen, at brandvæsenet er interesseret i at deltage i den nye udbudsrunde, som Region Sjælland vil gennemføre om den del af ambulancekørslen, som Samariten måtte opgive.

Præhospital

Usikkerhed om ambulancekørsel i overgangsperiode

Efter Samaritens kollaps sender Region Sjælland nu ambulancekørslen i udbud igen, og udbuddet forventes afgjort i løbet af juni. Hvis udbuddet vindes af andre end Falck, så skal den nye ambulanceoperatør formentlig have mindst otte måneder til at forberede overgangen, men Region Sjællands nuværende kontrakt med Falck udløber den 1. september 2009 – og selv om regionen i dag meldte ud, at ambulancekørslen er sikret, så har regionen ikke kontaktet Falck om en mulig kontraktforlængelse. Hvordan Samariten vil stille sig til et eventuelt erstatningskrav fra Region Sjælland vides heller ikke, for Samaritens danske pressechef kan ikke komme i kontakt med den svenske ledelse.

Præhospital

Eksperter: Samariten var useriøs

Samariten forklarede i dag til Region Sjællands politikere, at 3F har krævet en væsentligt dyrere overenskomst end Falcks nuværende – og at det er årsagen til, at Samariten nu trækker sig. Men det afviser 3F, og fagforeningen bakkes op af arbejdsmarkedsforskerne Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet og Jørgen Steen Madsen fra Københavns Universitet.

Præhospital

Ny udbudsrunde i Region Sjælland

Samariten har i et brev til Region Sjælland bedt om at blive frigjort fra kontrakterne om ambulancetjeneste i Region Sjælland. Forretningsudvalget i regionen har på den baggrund i dag besluttet at gennemføre forhandlinger med selskabet med henblik på en frigørelse af kontrakterne. Opgaven bliver snarest muligt sendt i udbud igen.

Præhospital

Investorer afviser Samariten

Investorer i hobetal siger nej til at putte penge i det svenske ambulanceselskab Samariten. Selskabet presses af Region Sjælland, der forventer en afklaring indenfor et par uger, men finanskrise og en dårlig forretningsmodel gør det mere end vanskeligt at finde de nødvendige 200 mio. kr. De professionelle investorer vurderer, at usikkerheden er for stor, og deres vurdering er, at Samaritens største mulighed er at finde en velhavende personlig investor, som har råd til og lyst til at købe sig ind i selskabet.

Præhospital

Samariten har indgået overenskomst med FOA

FOA og Samariten har nu indgået overenskomst. Overenskomsten dækker det samme område, som FOA hidtil har overenskomstdækket med offentlige myndigheder, og dermed gælder overenskomsten for opgaver, som Samariten måtte overtage i København, på Frederiksberg og i Roskilde. Den nye overenskomst er en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst til FOAs offentlige overenskomst, og det betyder, at løn- og ansættelsesvilkår for FOA-medlemmer, der ansættes ved Samariten, vil være uændrede. FOA afviser ikke, at der også kan blive tale om en overenskomst, der dækker Samaritens aktiviteter i Region Sjælland.

Præhospital

Ambulancefolk forudser at slaget om ambulancekørslen i Region Sjælland er tabt for Samariten

Slaget om ambulancekørslen i Region Sjælland er tabt for Samariten, der ikke kan kan løfte bemandingsopgaven uden hjælp fra de reddere, der i dag er ansat i Falck. Sådan lyder forudsigelsen fra formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée, der venter, at Samariten må opgive i Region Sjælland. Formanden for de københavnske brand- og ambulancefolk betegner Samariten som et fatamorgana af en ambulancetjeneste, og han forventer, at Samaritens indtog på det danske marked vil ende med kun at omfatte de fire ambulanceberedskaber, som Samariten vandt i Region Hovedstaden – og at Samariten dermed vil kunne undgå at indgå overenskomst med 3F og i stedet kan lade sine reddere organisere i FOA, der har den billigste overenskomst.

Præhospital

Samariten: Vi er fast besluttede på at løfte opgaven

Samariten Ambulans AB og Region Midtjylland blev i går enige om at ophæve aftalen om ambulancekørsel i Århus, Viborg og på Samsø. Men i dag understreger Samaritens direktør, at selskabet tror fuldt og fast på, at finansieringen falder på plads, så Samariten i januar kan skrive kontrakt med Region Sjælland og Region Hovedstaden om ambulancekørsel. “Det, som vi ser som en stor fordel, er at vi nu har fred og ro til at bringe den finansielle situation på plads. Det er meget vigtig for os at understrege, at Samariten er fast besluttet på at løfte den opgave, som vi har påtaget os ved at vinde licitationerne”, siger direktør Torbjörn Kanfjäll. Samtidig meddeler Samariten, at der først bliver informationsmøder for redderne i februar 2009.