Styregruppe anbefaler fælles beredskab på Vestegnen

Google Maps
Brandstationen i Glostrup. Arkivfoto

Et fælles beredskab for fem kommunerne på den københavnske vestegn er hastigt på vej til at blive en realitet. I hvert fald anbefaler en fælleskommunal styregruppe, at de fem kommuner ikke blot skal samarbejde, men decideret skal etablere et fælles beredskab. Og det nye beredskabs administration skal måske flytte ind hos Falck.

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre har nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som har undersøgt mulighederne for dels et udvidet samarbejde på beredskabsområdet, dels en egentlig samordning af beredskaberne.

Styregruppens konklusion er, at potentialet ved et udvidet samarbejde er begrænset, mens der ved en samordning kan opnås en række fordele – bl.a. en mindskelse af sårbarheden på personaleområdet ved sygdom, fratrædelse etc., en forøgelse af kvaliteten, specielt på det forebyggende område, forbedrede muligheder for at udnytte de givne ressourcer samt mulighed for at gennemføre effektiviseringer og reducere omkostninger.

I den kommende tid skal de fem kommuner så tage stilling til styregruppens indstilling om et samordnet beredskab – og herunder træffe beslutning om en række praktiske forhold. Det skal f.eks. besluttes, om en fælles beredskabskommission også skal fungere som bestyrelse for det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen, eller om der både skal være en beredskabskommission og en bestyrelse. Det skal også besluttes, hvordan et samordnet beredskab skal organiseres og administreres.

Et samordnet beredskab vil få ca. 13 medarbejdere, og kommunerne vil også skulle tage stilling til, hvor de fysisk skal placeres. Her undersøges forskellige muligheder, som inkluderer et nyt byggeri eller pavilloner i Glostrup, opførelse af en bygning i tilknytning til brandstationen i Hvidovre samt muligheden for at leje lokaler på Falck-stationen i Hvidovre, der er nabo til brandstationen.

Det er fortsat planen, at et samordnet beredskab kan etableres allerede pr. 1. januar 2014. Allerede i denne måned skal sagen drøftes mellem de fem borgmestre, hvorefter der i december eller januar skal ansættes en beredskabschef, mens en ny beredskabskommission etableres fra årsskiftet. På grund af kravene til varsel vil beredskabets medarbejdere formentlig først kunne overdrages til det samordnede beredskab fra 1. juli 2014.

Annonce