Fem kommuner overvejer at etablere fælles beredskab

Google Maps
Brandstationen i Glostrup. Arkivfoto

I dag samarbejder kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre om det operative beredskab gennem det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen, ligesom kommunerne samarbejder om indsatsledelse. Men fremover kan samarbejdet blive endnu tættere, for de fem kommuner overvejer at sammenlægges deres beredskaber, så de får fælles beredskabskommission, beredskabschef og administration.

Udover det fælles Vestegnens Brandvæsen har Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner et samarbejde om at dele indsatsledervagterne uden for almindelig arbejdstid. Men hver kommune har egen beredskabschef samt administration, der blandt andet varetager brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, godkendelse af fyrværkerisalg, beredskabsplanlægning, den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Desuden har hver kommune sin egen beredskabskommission.

Allerede fra årsskiftet kan det imidlertid blive ændret. De fem kommuner har nemlig igangsat et projekt, som skal undersøge mulighederne for at sammenlægge beredskaberne. Det sker især fordi de nuværende beredskabsafdelinger er bemandet med meget få medarbejdere (mellem én og tre i hver kommune), hvilket giver sårbarhed ved sygdom, afsked og personaleskift. Den sårbarhed har været afhjulpet ved et godt og tæt samarbejde mellem kommunerne, men det har medført stort pres på organisationerne.  Derfor vurderes der at være et behov for at styrke de faglige kompetencer og kvaliteten i udførelsen af ikke mindst det forebyggende arbejde. Der vil også kunne opbygges et fælles, frivilligt beredskab og et fælles krisestyringscenter.

Undersøger to modeller

Projektarbejdet skal belyse to forskellige modeller. I den ene model etableres en fælles beredskabskommission, der ansættes en fælles beredskabschef og beredskabsaktiviteterne samles i størst muligt omfang i Vestegnens Brandvæsen. I den anden model sker der en yderligere samordning af beredskaberne, men det sker med udgangspunkt i den eksisterende struktur og uden overførsel af opgaver til det fælleskommunale brandvæsen. Målet med projektarbejdet er, at en eventuel ny struktur allerede skal kunne implementeres fra den 1. januar 2014.

Ifølge de fem kommuner er der på nuværende tidspunkt otte andre kommuner i Danmark, som har valgt en tilsvarende samordning af deres beredskaber. Ingen af disse samordninger består imidlertid af mere end to kommuner. ”Kommunerne på Vestegnen vil således have mulighed for at gå forrest i optimeringen af det kommunale redningsberedskab”, konstateres det i et internt notat om projektarbejdet.

Annonce