De tre tilbudsgivere på beredskabets radionet er udvalgt

Økonomistyrelsen, der har ansvaret for udbuddet af beredskabets nye radionet, har nu udvalgt de tre virksomheder, som får lov til at afgive et egentligt bud på driften af radionettet. Ikke overraskende er Motorola-selskabet Dansk Beredskabskommunikation A/S blandt de udvalgte, og det samme er indehaveren af den anden danske Tetra-licens, Damm-gruppen, der indgår i et konsortium bestående af Damm Cellular Systems A/S, SAAB Communications, Mærsk Data Defence A/S og ELTEL Networks Telecom A/S.

Den tredje tilbudsgiver er finske EADS Secure Networks Oy, som er en del af den fransk-tyske EADS-koncern, der bl.a. står bag Airbus, Eurocopter og Eurofighter og derudover leverer Tetra-kommunikationsløsninger til militæret og beredskaber.

Med valget af de tre tilbudsgivere er der lagt op til, at beredskabets nye radionet bliver baseret på Tetra-teknologien, selv om der formelt stadig er tale om et teknologineutralt udbud.

Udpegningen af tilbudsgiverne bygger på et arbejde med deltagelse af Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomistyrelsen, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening samt Amtsrådsforeningen. Virksomhederne har i dag modtaget udbudsmateriale og vil i de næste måneder udarbejde et første tilbud på løsning af opgaven. Udbudsmaterialet består blandt andet af et udkast til kontrakt og kravspecifikation. På baggrund af tilbudsgivernes første tilbud, gennemfører Økonomistyrelsen forhandlinger med hver af de tre tilbudsgivere. Forhandlingerne forventes at starte i oktober med henblik på afslutning i 1. kvartal 2007.

Forhandlingsleder og vicedirektør i Økonomistyrelsen, Henrik Pinholt, er glad for udpegningen af tre meget kvalificerede tilbudsgivere, og han ser frem til forhandlingerne: “Der er ikke tvivl om, at de tre valgte tilbudsgivere vil give hinanden kamp til stregen. Alle tre har ekspertise, erfaring og faglig kunnen til at løfte opgaven. Den, der i sidste ende vil vinde, er den tilbudsgiver, der samlet set kan tilbyde den økonomisk mest fordelagtige løsning”. Undervejs i forhandlingerne skal blandt andet funktionalitet i de tilbudte løsninger og ikke mindst prisen drøftes. Det ventes, at kontrakten på opbygning af infrastruktur og leverance af nye radioer til beredskabet vil have en værdi på op til 2,5 mia. kr.

Annonce