Politiet sender motorcykel-kontrakt på 80-150 mio. kr. i udbud

Hvem skal i de kommende syv år levere og servicere motorcykler til politiet i Danmark? Det vil snart blive afgjort, efter at Rigspolitiet har sendt en stor kontrakt i udbud. Der er tale om en rammeaftale om levering af motorcykler, inklusive opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter. Værdien er på op til 150 mio. kr.

Rigspolitiet har vedtaget en ny anskaffelsesstrategi på køretøjsområdet, der indebærer at køretøjer, opbygning og efterfølgende service og vedligehold af køretøjet udbydes samlet.

Det nye udbud omfatter dermed to rammeaftaler: En rammeaftale om levering og opbygning af motorcykler samt en rammeaftale om levering af service og vedligehold af motorcykler. Værdien vurderes at være på mellem 80 og 150 mio. kr.

Mindst 115 HK

De nye motorcykler til politiet skal være egnet til patruljekørsel og udgøre en arbejdsplads for motorcykelbetjentene. Derfor skal motorcykeltypen ifølge udbudsmaterialet være egnet til politiets operative brug, f.eks. ved at være lavet til touring, sport touring, adventure, adventure sport eller allroad.

Det vil være et mindstekrav, at motorcyklen som minimum har 115 HK, og det vil vægtes positivt, at motorcyklens vedligeholdelsesbehov er lavt, herunder i forhold til transmissionen. Derimod vil det i modsætning til tidligere ikke være et mindstekrav, at transmissionen har kardantræk.

Det vil derudover være et krav, at leverandøren kan levere en færdigopbygget, køreklar motorcykel. Opbygningen består af montering og levering af politispecifikke komponenter, herunder blink, sirener og stafferinger mv., så motorcyklen med opbygning kan anvendes til politioperative formål.

Politiet skal desuden have mulighed for at anskaffe politispecifikke komponenter uden at købe en motorcykel, hvilket vil ske til brug for politiets opbygning af andre køretøjer.

Det vil være et krav, at leverandøren kan yde service- og værkstedsydelser på de tilbudte motorcykler til alle landets politikredse. Derudover vil det være et mindstekrav, at leverandøren har værksteder til udførelse af service- og værkstedsydelser både vest for Storebælt og øst for Storebælt. Herudover stilles der krav om, at leverandøren har direkte adgang til producentens eller dennes repræsentants relevante systemer og informationer samt test-, kalibrerings- og diagnoseværktøj i forhold til den tilbudte motorcykel i forbindelse med levering af service- og værkstedsydelser. Endelig skal leverandøren kunne levere de nødvendige reservedele, sliddele, dæk mv.

Kan få løbetid på 14 år

Politiet ønsker option på forlængelse af rammeaftalerne ud over deres ordinære løbetid på syv år, således at service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter leveres i syv år regnet fra første indregistrering af den enkelte motorcykel – altså potentielt en løbetid på 14 år.

Rigspolitiet forventer at prækvalificere tre firmaer. Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 15. april 2021.

Annonce