Babyambulance skal på museum

Den godt 12 år gamle Chevrolet babyambulance, der som landets første babyambulance blev indsat i det daværende Nordjyllands Amt, vil blive bevaret for eftertiden. En ny aftale mellem Region Nordjylland og Falck sikrer nemlig, at det unikke køretøj bliver overdraget til Falck-Museet på Egeskov Slot.

Det var i år 2000, at Danmarks – og måske også Europas – første specialkøretøj til transport af akut og alvorligt syge eller tilskadekomne nyfødte og større børn blev indsat i Nordjyllands Amt. Den nye babyambulancen var finansieret af Stinne og Martinus Sørensens Fond.

For nogle uger siden blev babyambulancen imidlertid udskiftet med en ny børneambulance. Årsagen var først og fremmest, at babyambulancen var nedslidt. I 2012 var babyambulancen således ude af drift adskillige gange på grund af hyppige værkstedsbesøg, og det fik ambulancens driftsudgifter til at stige til godt 137.000 kr., hvoraf 45.000 kr. gik til dækning af mekanikertimer. I de første måneder af 2013 blev babyambulancen stort set ikke anvendt til transport. Motoren var nemlig defekt, og vurderingen var, at en motorreparation vil koste omkring 25.000 kr. Desuden var de tekniske dele i babyambulancen generelt nedslidte, ligesom dens forlygter krævede udskiftning.

I stedet er der nu blevet indsat en ny børneambulance, og i modsætning til babyambulancen er den ejet af Falck, der arbejder sammen med Aalborg Universitetshospital om drift af ambulancen. Regionen betaler fremover godt 322.000 kr. om året til Falck for afskrivning, drift, garagering, vedligehold og service af børneambulancen. Herudover betales der for udrykninger på samme vis som øvrige ambulanceudrykninger.

Den gamle babyambulances tilstand gør, at Region Nordjylland ikke vurderer, at den vil have en større værdi ved et salg, og på grund af den historiske værdi er der derfor indgået en aftale med Falck om, at regionen overdrager den gamle babyambulance til Falck-Museet på Egeskov Slot.

Annonce