Akutbil opgraderes til døgnbemandet lægebil

Sygehus Sønderjylland vil styrke indsatsen overfor kritisk syge patienter, der skal transporteres mellem sygehuse, ved at lade speciallægen på akutbilen i Sønderborg ledsage dem. Derfor vil der fra den 15. juni 2013 både være en læge og en paramediciner med i akutlægebilen døgnet rundt.

Hidtil har Sønderborgs akutbil haft en læge med i dagtimerne, mens den fra kl. 18.00 til 07.30 har været bemandet med en paramediciner. Opgraderingen til lægelig døgnbemanding skal både hjælpe kritisk syge patienter, der skal køres til et andet sygehus, og borgere, der kommer alvorligt til skade uden for sygehusene.

Lægen på akutlægebilen skal fremover anvendes til overførsler mellem sygehusene, og når lægen ikke er optaget af disse opgaver, vil han bemande akutlægebilen.

”Det en en win-win-situation for alle parter. På den måde får vi både hævet kvaliteten i de liggende transporter og samtidig forbedret den præhospitale indsats”, siger Thyge Nielsen, der er formand for akut- og ø-udvalget i Region Syddanmark.

Sygehus Sønderjylland finansierer selv opgraderingen, der kommer til at koste ca. 2,6 mio. kr. om året. En stor del finansieres ved, at anæstesilægen fra akutlægebilen altså også dækker interhospitale overførsler, men Sygehus Sønderjylland vurderer, at der vil være en læge til rådighed for lægebilen i 95 procent af tiden.

Sygehuset vurderer også, at det bliver lettere at rekruttere anæstesilæger til Sønderborg, når der etableres en døgndækkende akutlægebil, som også nye læger skal være med til at bemande.

Annonce