Akutlægehelikopterne har nu fløjet til 17.500 patienter

Foto: Niels Åge Skovbo

Fra den første danske akutlægehelikopter lettede den 1. oktober 2014 til den 1. oktober 2019 har akutlægehelikopterne i alt fløjet 17.484 missioner. Godt halvdelen af de akut syge og tilskadekomne patienter er blevet fløjet til hospital, og heraf er 90 pct. fløjet direkte til specialiseret behandling på et af landets universitetshospitaler.

Danmark har i alt fire akutlægehelikopterne, som drives af regionerne i fællesskab.

Fra den 1. oktober 2014 til den 1. oktober 2019 er der fløjet 17.484 missioner. 8.551 af de akut syge og tilskadekomne patienter er blevet fløjet direkte til specialiseret behandling, og 3.552 patienter er blevet tilset af en helikopterlæge på skadestedet og kørt til nærmeste hospital eller erklæret døde på stedet. 5.381 gange er helikopteren afmeldt.

Med finansloven for 2018 blev ordningens hidtil tre akutlægehelikoptere udvidet med en fjerde, der gik i drift den 2. januar 2019. Den flyver fra en base i Region Nordjylland, som indtil videre er placeret i Aalborg Lufthavn. Den har været kaldt til 823 missioner i løbet af året, hvilket er lidt færre end de øvrige helikopteres omkring 1.000 flyvninger.

Mere lige adgang til specialbehandling

Sammenlignet med aktiviteten i 2018 har der i 2019 været en samlet aktivitetsstigning på ca. 5 pct. Den gennemsnitlige aktivitet for de fire helikoptere ligger nu på 12 missioner om dagen.

”Akutlægehelikopterne dækker jo hele landet, men flyver mest til nogle af de områder, hvor der er længst til specialiseret behandling. Samtidig har de en særlig opgave med at sikre hurtig hjælp til kritisk syge borgere på de danske øer. Det glæder mig, at vi har fået udviklet et så velfungerende tilbud, som i dén grad bidrager til mere lige adgang til akut specialbehandling for borgere på tværs af landet”, siger Ulla Astman, der er næstformand for Danske Regioner.

Kan flyve under de fleste vejrforhold

I helikopterordningens første fem år er der blandt andet blevet arbejdet målrettet på den flyoperative udvikling, så man nu kan flyve under langt de fleste vejr- og lysforhold. Der er også arbejdet intensivt på at styrke kvaliteten af patientforløb og sætte forskning i gang. De gule lægehelikoptere er blevet en naturlig del af den akutte hjælp, som de fleste

Svend Hartling, som er formand for akutlægehelikopterordningens styregruppe, er stolt af helikopterne, og han ser helikopterne som et stærkt supplement til den øvrige præhospitale hjælp.

”Jeg vil gerne takke alle vores dygtige medarbejdere for deres utrættelige indsats med at forbedre helikopterordningen 360 grader rundt og i den grad levere et tilbud, som borgerne er glade for”, siger Svend Hartling.

Annonce