Region Syddanmark vil have sin egen lægehelikopter

Regeringen vil gøre de nuværende forsøg med lægehelikoptere i Danmark til en permanent ordning, men der ser kun ud til at være afsat midler til, at de nuværende helikoptere i Ringsted og Karup kan bevares. Dermed vil Region Syddanmark fortsat ikke være omfattet af lægehelikopterordningen, og det får nu regionsrådsformand Carl Holst til at reagere. Han har skrevet til sundhedsministeren og meddelt, at der er behov for en lægehelikopter i Region Syddanmark – måske ved, at en af de nuværende helikoptere flyttes.

I dag er der to forsøgsordninger med lægehelikoptere: En helikopter i Ringsted dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden, mens en helikopter i Karup dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. Desuden betaler Region Syddanmark selv for, at en helikopter fra tyske Nibøl dækker den sydlige del af regionen.

Ingen landsdækkende helikopterordning

I finanslovforslaget for 2012 lægger regeringen op til, at de to forsøgsordninger i første omgang forlænges, hvorefter de i 2013 gøres permanente. Men der er kun afsat godt 100 mio. kr. til lægehelikoptere i 2013, og det er kun nok til, at de to eksisterende helikoptere kan videreføres – og ikke til, at der kan etableres en landsdækkende ordning.

Finanslovsforslaget har fået regionsrådsformand Carl Holst fra Region Syddanmark til at skrive til sundhedsminister Astrid Krag. I brevet fortæller Carl Holst, at regionen opfatter det som interessant, at lægehelikopterordninger forlænges, men at der ved etablering af en permanent lægehelikopterordning er behov for, at der også placeres en lægehelikopter i Region Syddanmark.

”Region Syddanmark er geografisk udformet med mange bugter, næs og øer, der gør, at der er områder, hvor det tager forholdsvis lang tid for regionens præhospitale enheder at komme frem, og hvor akutlægehelikopterdækning på grund af tidsfaktoren vil kunne gøre en afgørende forskel”, skriver Carl Holst til sundhedsministeren.

Samtidig gør Carl Holst ministeren opmærksom på, at hvis der kun bliver mulighed for at etablere én døgnbemandet lægehelikopter, så vil den bedste placering være i Region Syddanmark, fordi den så kan placeres midt i landet. I dag er helikopteren i Karup den eneste, som er døgnbemandet.

Vil have Ringsted-helikopters dækningsområde udvidet

I første omgang vil Region Syddanmark imidlertid gerne gøre brug af den eksisterende helikopterkapacitet, og det har fået Carl Holst til at sende yderligere to breve, nemlig til hans formandskollegaer i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Her beder Carl Holst om, at dækningsområdet for lægehelikopteren i Ringsted straks udvides til også at omfatte Langeland og øerne uden fast broforbindelse i det sydfynske øhav, herunder Ærø. Her vil Region Syddanmark nemlig gerne kunne trække på helikopteren i tilfælde, hvor en hurtig indsats kan redde liv eller førlighed hos patienterne.

”Eksempler på, hvad lægehelikopteren kan disponeres til, kan f.eks. være, til en person med en stor 3. grads forbrænding i Lohals, der vil have meget lang vej med ambulance til Rigshospitalet, eller en person i Marstal, der har fået hjerteanfald, hvor der konstateres, at der er tale om et hjertetilfælde, der kræver PCI-behandling på OUH Odense Universitetshospital, hvor tidsgrænsen for behandling ikke kan overholdes, med mindre personen transporteres i helikopter”, skriver den syddanske regionsrådsformand til sine to sjællandske kollegaer.

Carl Holst understreger i brevet, at der er tale om et område med en befolkning på kun ca. 20.000, og at der derfor kun vil være tale om få indsatser om året. ”Men tidsfaktoren kan i disse tilfælde være afgørende for liv og førlighed”, skriver Carl Holst, der samtidig påpeger, at området ligger indenfor samme aktionsradius for helikopteren som Møn, Falster og Lolland.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har endnu ikke tilkendegivet, om de vil imødekomme Region Syddanmarks anmodning.

Annonce