Ambulance Syd har travlt med at udlæse data fra hjertestartere

Når en privat hjertestarter har været i brug, så skal data fra hjertestarten udlæses, da det kan have betydning for både behandlingen af den konkrete patient og forskning. Opgaven med at udlæse hjertestartere i Region Syddanmark er overgået til Ambulance Syd, og frem til midten af december havde man foretager 269 udlæsninger. I 2021 ventes det at stige til 300.

Ambulance Syd overtog den 1. juni 2019 opgaven med udlæsning af hjertestartere brugt til borgere i Region Syddanmark ved 112-udkald til hjertestop. Opgaven var indtil da blevet løst af hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital.

AED-udlæsningen er fysisk placeret i Odense sammen med AMK-vagtcentralen. Opgaven på dette AED-center er at få transporteret anvendte hjertestartere fra hændelsesstedet til Odense, hvor hjertestarterne bliver udlæst af Ambulance Syd og data sendt til sygehusene. Data fra hjertestarterne kan have betydning for behandling af hjertepatienten, men kan også anvendes til forskning.

Efter udlæsningen rengøres hjertestarteren. Det tjekkes også, om batteriet fungerer, og batteriet skal i nogle tilfælde lades op eller udskiftes. Efter klargøringen sendes hjertestarteren retur til hjertestarterejeren med nye elektroder, så hjertestarteren er klar til brug, når den er retur.

Øget aktivitet giver øget budget

Da der bliver et stadig mere tætmasket net af offentlig tilgængelige hjertestartere samt stadig flere frivillige, der anvender hjertestartere før ambulancens ankomst, er antallet af hjertestartere, som AED-centret modtager, stigende.

Oprindelig var det forventningen, at AED-centret skulle foretage 200 årlige udlæsninger. Der er imidlertid pr. 14. december 2020 udlæst 269 hjertestartere i 2020, heraf er der skiftet batteri på 93, svarende til 34 pct.

Budgettet til AED-centret er derfor blevet øget, så det vil dække 300 udlæsninger i 2021. Der er således afsat 558.000 kr. til opgaven i 2021, svarende til 1.860 kr. pr. udlæsning.

Annonce